Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław Stefan
Nazwisko: Machowiak
Miejsce urodzenia: Bielsko-Biała
Data urodzenia: 17-06-1954
Imię ojca: Józef
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa Operacyjnego Rozpracowania „Kolporter” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 15.07.1986 pod numerem BB-11743. Ww. był rozpracowywany w ramach sprawy, ponieważ „gromadził i rozpowszechniał wydawnictwa sygnowane przez >Solidarność< Region Podbeskidzie”. SOR zdjęto z ewidencji 25.11.1986 i zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Bielsko-Biała pod sygn. 2638/II. W dn. 19.01.1990 materiały archiwalne zostały wybrakowane przez Wydział Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW Bielsko-Biała. Materiały o sygn. 2638/II zniszczono. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne dochodzenia Śledztwo RSD-9/86 nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Bielsku-Białej (sygn. akt 1Ds-503/86), dotyczyło „kolportażu nielegalnych wydawnictw na terenie Bielska-Białej”. Ww., który został zatrzymany 6.07.1986 podczas przenoszenia biuletynów sygnowanych przez „nielegalne struktury związkowe” i w swojej treści „nawołujących do wywołania niepokojów społecznych”, w związku z prowadzonym dochodzeniem oskarżono z art. 282 lit. „a” § 1 kk i art. 45 ustawy z 26.01.1984 o prawie prasowym i 8.07.1986 tymczasowo aresztowano. Zwolniony 9.09.1986 na podstawie postanowienia Prokuratury Rejonowej w Bielsku-Białej o uchyleniu środka zapobiegawczego. W ramach śledztwa, które umorzono 11.09.1986 w związku z ustawą amnestyjną z 17.07.1986, przesłuchano 34 świadków i dokonano 13 przeszukań. W dn. 8.09.1987 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Bielsko-Biała pod sygn. 620/III. IPN 013/155 (620/III)
Akta prokuratora Śledztwo 1Ds. 503/86 zostało wszczęte przez Prokuraturę Rejonową w Bielsku-Białej, postanowieniem z 27.05.1986. W związku z prowadzonym śledztwem 7.07.1986 przeszukano miejsce pracy i zamieszkania ww. (zatrzymany 6.07.1986) i ujawniono szereg „nielegalnych wydawnictw”. Ww. został przesłuchany (odmówił składania zeznań) i 8.07.1986 oskarżony o to, że w okresie do 6.07.1986 w Bielsku-Białej i innych miejscowościach w celu wywołania niepokoju publicznego gromadził i rozpowszechniał wydawnictwa sygnowane przez tzw. Komisję Wykonawczą „Trzeci Szereg” Region Podbeskidzie i Małopolski Komitet Walki o Praworządność tj. z art. 282 lit. „a” § 1 kk oraz o to, że w celu rozpowszechnienia zgromadził wydane bez wymaganego zezwolenia biuletyny, broszury i książki tj. z art. 45 ustawy z 26.01.1984 o prawie prasowym. W dn. 11.09.1986 dochodzenie p-ko ww. zostało umorzone postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Bielsku-Białej wydanym w związku z ustawą amnestyjną z 17.07.1986. IPN Ka 717/5-7 (1Ds-503/86)
Akta tymczasowo aresztowanego Dokumenty wytworzone w związku z tymczasowym aresztowaniem ww., podejrzanego z art. 282 lit. „a” § 1 kk i art. 45 ustawy z 26.01.1984 o prawie prasowym. Od 9.07.1986 (zatrzymany 6.07.1986), ww. przebywał w Areszcie Śledczym w Bielsku-Białej, a 15.07.1986 został przewieziony do Aresztu Śledczego w Katowicach. Zwolniony 10.09.1986 na zasadzie art. 2 ust. 3 ustawy z 17.07.1986 o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw. IPN Ka 34/327 t. 1-2
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kwestionariusz Ewidencyjny „Łącznik” został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej 03.12.1986 pod numerem BB-12184. Ww. był inwigilowany w ramach sprawy, ponieważ „posiadał literaturę bezdebitową”. W dn. 12.05.1987 KE został przejęty przez Grupę VI RUSW Andrychów do dalszego prowadzenia. Sprawę zakończono 12.09.1989 w związku z zaprzestaniem „wrogiej działalności”. W dn. 03.10.1989 materiały KE „Łącznik” zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Bielsko-Biała pod sygn. 3515/II, a następnie zniszczono. Materiały o sygn. 3515/II zniszczono. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.