Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Michał
Nazwisko: Jung
Miejsce urodzenia: Nowy Sącz
Data urodzenia: 28-10-1946
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W październiku 1980 Tadeusz Jung - wówczas kierowca Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Nowym Sączu - został zarejestrowany pod numerem 4890 do Sprawy Obiektowej (SO) o krypt. „Związkowcy” (nr 4911). Sprawa ta została założona 11.10.1980 przez SB z KW MO w Nowym Sączu w celu inwigilacji działalności NSZZ „Solidarność” na terenie województwa nowosądeckiego. Dnia 7.06.1982 zmieniono kategorię operacyjnej kontroli i rejestrację ww. działacza "S" na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Rudy”. Ten KE był prowadzony przeciwko Tadeuszowi Jungowi jako podejrzanemu o "prowadzenie wrogiej działalności związkowej”. Dnia 19.09.1986 sprawę tę zdjęto z ewidencji z powodu nie stwierdzenia już „wrogiej działalności” ww. Materiały związane z tą sprawą złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Nowym Sączu pod sygn. 2076/II. Następnie zmikrofilmowano je - sygn. MF 2076/2. IPN Kr 033/735 (2076/II), IPN Kr 095/9 (2076/2) mikrofilm.
Akta internowania. W dniu 13.12.1981 Tadeusz Jung jako "aktywny działacz" NSZZ „Solidarność" został internowany na wniosek SB z Wydz. V KW MO w Nowym Sączu (na podstawie art. 42 dekretu o stanie wojennym). Był osadzony w Ośrodku Odosobnienia (więzieniu) w miejscowości Załęże koło Rzeszowa. Zwolniony z internowania dnia 26.04.1982. IPN Rz 52/295, IPN Po 161/1.
Akta internowanego. Figuruje w aktach osobowych internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie w latach 1981-1982. Tadeusz Jung był internowany w tym Ośrodku w okresie od 13.12.1981 do 26.04.1982 na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Nowym Sączu (nr 36/81 z dnia 12.12.1981). IPN Rz 52/295.
.