Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Robert Piotr
Nazwisko: Ozorowski
Miejsce urodzenia: Nowy Targ
Data urodzenia: 01-11-1958
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Antonina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Robert Ozorowski był rozpracowywany przez Wydz. III KWMO w Nowym Sączu w ramach SOS krypt. "Odrodzeni" nr NS 3334. W 1978 zbierał podpisy pod petycją SKS. Był współinicjatorem założenia podziemnej organizacji "Polska Odrodzona" na terenie Nowego Targu. Grupa podejmowała inicjatywy krakowskiego SKS. Sprawę zakończono i materiały złożono w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Nowym Sączu 20.08.1980 pod sygn. 506/II-gr. Akta zniszczono w 1989. Akta o sygn. 506/II zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Robert Ozorowski był rozpracowywany przez Wydz. III KWMO w Nowym Sączu w ramach SOS krypt. "Luty" NS 3413. Brał udział w kolportażu w lutym 1979 na terenie Nowego Targu i Zakopanego ulotek zawierających "Apel do społeczeństwa KSS KOR". Sprawę zakończono i materiały złożono w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Nowym Sączu 27.08.1980 pod sygn. 507/II. Akta zniszczono w 1989 roku. Akta o sygn. 507/II zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Robert Ozorowski był rozpracowywany przez Wydz. III KWMO/WUSW w Nowym Sączu w ramach KE krypt. "Robert" nr NS 8345. Był etatowym działaczem NSZZ "Solidarność", brał udział w kolportażu wydawnictw bezdebitowych. Prowadzenie KE zakończono po wyjeździe emigracyjnym R. Ozorowskiego. Materiały złożono w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Nowym Sączu 14.11.1983 pod sygn. 1458/II. Akta zniszczono w październiku 1989. Akt o sygn. 1458/II brak. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej
Sprawa Obiektowa [SO] SO "Związkowcy" została założona 11.10.1980 i dotyczyła rozpracowania struktur NSZZ "Solidarność" na terenie województwa nowosądeckiego. Robert Ozorowski występuje w SO jako aktywny działacz NSZZ "Solidarność" na terenie Nowego Targu. W styczniu 1981 został zatrudniony przez MKZ „Małopolska” w Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Nowym Targu w charakterze fotoreportera. Internowany w okresie od 14.12.1981 do grudnia 1982. Sprawę zakończono 12.03.1984 i materiały złożono 25.07.1985 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Nowym Sączu pod sygnaturą 41/IV. IPN Kr 038/12 (41/IV)
Akta internowanego Akta internowanego Roberta Ozorowskiego. Internowany 14.12.1981 decyzją nr 173/81 KWMO w Nowym Sączu i umieszczony w OO Rzeszów-Załęże. W okresie internowania podjął próbę strajku głodowego. Przeniesiony 08.07.1982 do OO w Kielcach; 31.07.1982 powrócił do OO w Rzeszowie Załężu; 28.09.1982 ponownie przeniesiony do OO w Kielcach. Zwolniony 14.12.1982 decyzją nr 107/82 KWMO w Nowym Sączu. IPN Ki 45/340
Akta paszportowe Akta paszportowe Roberta Ozorowskiego. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ nr Z-2903/82 na okres od 01.02.1982 do 01.02.1984 wniesione przez Wydz. III A KWMO w Nowym Sączu z powodu aktywnej działalności w NSZZ "Solidarność". Zastrzeżenie anulowano 26.07.1982. IPN Kr 39/57641 (EANS 57641)
.