Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2020 10:58

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Adam
Nazwisko: Łojek
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 03-03-1932
Imię ojca: Leopold
Imię matki: Eugenia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały Wstępne/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Jerzy Łojek był kontrolowany operacyjnie przez Wydz. VIII Departamentu I MSW w ramach SMW (nr 81597). Materiały 17.06.1975 zarejestrowano do nr 8755. Przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Idak", a następnie "Lutus". Zniszczono w jednostce operacyjnej w grudniu 1989. Akta nr rej. 8755 zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Jerzy Łojek był rozpracowywany przez Wydz. III KSMO w Warszawie z powodu zagranicznych kontaktów naukowych oraz prezentowania opozycyjnych poglądów politycznych. Zarejestrowany przez Wydz. III KSMO w Warszawie pod nr 14986 w ramach SOS. Materiały złożono w Archiwum Biura "C" MSW w Warszawie pod sygn. 4525/II. Zniszczono 30.01.1987. Akta o sygn. 4525/II zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały rozpracowania Jerzego Łojka przez Wydział III-1/III KSMO/SUSW w Warszawie. Został zarejestrowany 22.03.1979 w ramach KE nr 25637 przez Wydział III-1 KSMO. Następnie KE przekazany do Wydz. III SUSW 21.08.1979. Od 01.10.1981 sprawę przekształcono w SOR krypt." Petent". Ponownie przekształcono w KE prowadzony przez Wydział III SUSW w dn. 27.01.1986. Jerzy Łojek utrzymywał rozległe zagraniczne kontakty, aktywnie badał i nagłaśniał sprawę zbrodni katyńskiej. KE krypt. "Petent" został zakończony 17.10.1986 z powodu śmierci J. Łojka. Materiały złożono 30.10.1986 w Archiwum Wydz. "C" SUSW w Warszawie pod sygn. 9188/II. Zniszczono 04.01.1990. Akt o sygn. 9188/II brak. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta internowanego Akta internowanego Jerzego Łojka. Internowany 13.12.1981 decyzją KSMO w Warszawie nr 16/Ł/81 na wniosek Wydz. III KSMO. Osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa Białołęka. W dniu 28.12.1981 uchylono decyzję o internowaniu. IPN BU 0331/510 (3739/III); IPN BU 01326/1538 (3739/III) mkf.
Sprawa Obiektowa [SO] SO "Klan" została założona 14.11.1980 przez Wydz. III-A na środowisko NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. Przemianowana 24.08.1982 na SO "Związek". Jerzy Łojek był rozpracowywany przez Wydz. III-A w ramach SO "Klan", jako działacz "Solidarności". Sprawa została zamknięta i akta złożone w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Gdańku 10.11.1983. IPN Gd 003/166 (IV-185)
Akta paszportowe Akta paszportowe Jerzego Łojka. Zastrzeżenie wyjazdów do KK nr Z-I 4607/82/80 wniesione przez Wydz. III KSMO w Warszawie na okres od 07.05.1980 do 07.05.1982 z powodu kontaktów z Polonią i przekazywania jej informacji o bieżącej sytuacji w PRL. Anulowano 19.11.1980. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ nr Z-7575/84/82 wniesione przez Wydz. III KSMO w Warszawie na okres od 17.09.1982 do 17.09.1984 z powodu utrzymywania kontaktów z Polonią oraz przynależności do NSZZ "Solidarność". IPN BU 1010/167189 (EAWA 167189)