Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa


Imiona: Stefan
Nazwisko: Jędrychowski
Miejsce urodzenia: ZAWIERCIE
Data urodzenia: 07-06-1924
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:

Od maja 1945 do marca 1946 członek NSZ ps. "Iwa"w powiecie Łomżyńskim. W sierpniu 1946 jako współpracownik PUBP w Giżycku, ps. "Wróbel" został wykorzystany do rozpracowania i aresztowania członków jednego z oddziałów NSZ. Wg karty przebiegu służby rozkazem z 01.10.1946 przyjęty do KP MO w Kętrzynie, w karcie ewidencyjnej Kętrzyn skreślono zmieniono na Giżycko (Łuczany). W 1946 słuchacz III kursu na Wojewódzkim Kursie Przeszkolenia Szeregowych w Olsztynie.Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Sygnatura wytwórcy Rodzaj materiałów
KP MO KĘTRZYN BRAK DANYCH MILICJANT - 01-10-1946
IPN Bi 060/2222 3399/VI akta osobowe i karta
KP MO KĘTRZYN POSTERUNEK W NOWEJ RÓŻANCE MILICJANT sierż. 24-03-1947 11-03-1949
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne W maju 1945 w powiecie łomżyńskim wstąpił do NSZ, należał do marca 1946, w październiku 1946 wstąpił do Milicji "jednocześnie zatajając fakt przynależności w poprzednim okresie do NSZ. Po ujawnieniu tego faktu został wydalony z szeregów MO w 1949." Materiały o sygnaturze 3270/II zmikrofilmowano (14.05.1986) i zniszczono (04.12.1987). IPN Bi 0089/553 (555/2)
Teczka tajnego współpracownika Zwerbowany na podstawie materiałów kompromitujących, przez PUBP w Giżycku, pod ps. „Wróbel” wykorzystany do rozpracowania oddziału NSZ. Wyeliminowany z sieci agenturalnej 24.08.1948 z powodu niewykonywania nałożonych na niego zadań, swojego alkoholizmu a przede wszystkim nagłego zniknięcia. Materiały o sygn. 5405/I zmikrofilmowano (15.02.1984) i zniszczono IPN Bi 0088/54 (54/1)
Charakterystyka Charakterystyka nr 158 Komendy Okręgu XIII NSZ, kryptonim "Kaliny”. W Tomie II znajduje się kwestionariusz osobowy członka nielegalnej org. Jędrychowskiego Stefana ps. "Iwa", który "od maja do czerwca 1945 był członkiem NSZ w Przytułach, pow. Łomża. Mikrofilm wyk. z mat. o sygn. IV/776, utworzonych przez Wydz. "C" KW MO Olsztyn (1982-1989). IPN Bi 065/5/1-3
Charakterystyka Charakterystyka nr. 159 i karty na czyn członków org. NZW Komenda Powiatu Łomża, krypt. "Łaba". W Tomie II znajduje się kwestionariusz osobowy Jędrychowskiego Stefana ps. "Iwa" który "od lipca 1945 do marca 1946 był członkiem NZW we wsi Przytuły Las (...) Działalności organizacyjnej nie przejawiał. W marcu 1946 r. przeniósł się na teren pow. Giżycko i zerwał kontakt z organizacją. Wstąpił do MO w Giżycku. W 1949 r. zwolniony z szeregów MO za przynależność do NSZ-NZW". Mikrofilm wyk. z mat. o sygn. IV/779 utworzonych przez Wydz. "C" KW MO/WUSW Olsztyn w latach 1984-1989. IPN Bi 065/8/1-3
.