Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Zajączkowski
Miejsce urodzenia: Mierzewo
Data urodzenia: 18-01-1951
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa została założona w związku z piętnastominutowym „strajkiem solidarnościowym”, jaki odbył się 13.05.1982 na terenie Wydziału Tłoczni Ciężkiej FSM-Zakład nr 2 w Tychach. Celem sprawy było wykrycie inspiratorów strajku i pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej. Ustalono, że pomysłodawcą protestu był J. Zajączkowski, który 12.05.1982 przekonywał pracowników, że należy walczyć o uwolnienie osób internowanych i odwieszenie NSZZ „Solidarności”. Ww. przyniósł również na teren zakładu flagę „Solidarności” i rozdawał pracownikom znaczki z napisem NSZZ „Solidarność”. W związku z prowadzoną sprawą J. Zajączkowskiego, który został tymczasowo aresztowany, zwolniono z pracy. W wyniku strajku z pracy w FSM zwolniono 31 osób, 20 pracowników ukarano karą nagany, a 3 przeniesieniem na inne stanowisko, 5 pracowników internowano, a 15 zostało ukaranych przez Kolegium ds. Wykroczeń karą grzywny. Sprawę zakończono 12.09.1983 i zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 40575/II. IPN Ka 043/1410 (40575/II)
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo RSD-31/82 nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Tychach (sygn. akt 1Ds-490/82), w sprawie strajku na terenie Wydziału Tłoczni Ciężkiej Fabryki Samochodów Małolitrażowych Zakład nr 2 w Tychach, zostało wszczęte w dn. 15.05.1982. W związku z prowadzonym śledztwem Jerzy Zajączkowski został oskarżony o to, że w dniu 12 maja 1982 w Tychach na terenie FSM, działając w zamiarze zorganizowania strajku, publicznie nawoływał do niepodporządkowania się dekretowi o stanie wojennym i przerwania pracy na okres 15 minut, a następnie tymczasowo aresztowany. Śledztwo zostało zakończone przesłaniem aktu oskarżenia do sądu. W dn. 27.10.1983 akta postępowania zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 9260/III. IPN Ka 029/654 (9260/III)
Akta tymczasowo aresztowanego Dokumenty wytworzone w związku z tymczasowym aresztowaniem J. Zajączkowskiego, który od 18.05.1982 (zatrzymany w dn. 14.05.1982), przebywał w Areszcie Śledczym w Katowicach podejrzany o to, że w dn. 12.05.1982 publicznie nawoływał do niepodporządkowania się dekretowi o stanie wojennym, poprzez zorganizowanie w dniu następnym piętnastominutowego strajku. Zwolniony w dn. 30.10.1982 na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Mikołowie o uchyleniu środka zapobiegawczego. IPN Ka 34/116 t. 1-2 (23/82)
Akta sądowe W dn. 29.10.1982 Sąd Rejonowy w Mikołowie (sygn. akt III K.436/82), uznał Jerzego Zajączkowskiego winnym dokonania czynu z art. 46 ust. 1 dekretu o stanie wojennym i art. 282 kk w zw. z art. 49 pkt. 2 cyt. dekretu i art. 10 § 2 kk polegającego na tym, że w dniach 12 i 13 maja 1982 w Tychach jako członek zawieszonego NSZZ „Solidarność” wbrew przepisom dekretu o stanie wojennym kontynuował działalność związkową przez to, że przystąpił do organizowania strajku mającego się odbyć w dn. 13.05.1982 w Wydziale Tłoczni Ciężkiej FSM- Zakład nr 2 w Tychach nawołując publicznie do udziału w nim i podejmując czynności mające na celu jego koordynację dla zniesienia stanu wojennego, uwolnienia internowanych i odwieszenia działalności Związku Zawodowego „Solidarność” i za to skazał ww. na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata oraz karę grzywny w wysokości 100 tys. zł. W dn. 30.10.1983 ww. został zwolniony z aresztu. IPN Ka 125/1 (III K.436/82)
.