Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz
Nazwisko: Pałuczak
Miejsce urodzenia: Wymysłowo
Data urodzenia: 18-04-1957
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Halina
Dodatkowe informacje:

Ppl/Po 292/14 zarządzenie z dn. 2.02.2015 dot. Grzegorza Pałuczaka. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta dochodzenia Oskarżony o to, że jako członek NSZZ „Solidarność”, wiedząc o zawieszeniu działalności tegoż związku nie odstąpił od udziału w jego działalności poprzez urzędowanie w pomieszczeniach Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” w Koninie. IPN Po 043/149 (149/III)
Akta podręczne prokuratora Objęty postępowaniem prokuratorskim dotyczącym dochodzenia RSD 13/81. W dniu 17.02.1981 Sąd Rejonowy w Koninie wydał wyrok (II K 11/82) uniewinniający oskarżonego. IPN Po 91/1 (Ds. 52/81/S)