Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian Jan
Nazwisko: Chłopecki
Miejsce urodzenia: Egenfelden
Data urodzenia: 25-09-1943
Imię ojca: Michał
Imię matki: Rozalia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Akta dot. M. Chłopeckiego internowanego na podstawie Decyzji nr 485 z 12.12.1981, umieszczonego 14.12.1981 w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, a następnie w Zakładzie Karnym w Nysie. W uzasadnieniu decyzji o internowaniu podano, iż ww. "prowadzi działalność wywołującą niezadowolenie społeczne i naruszanie porządku publicznego". Internowanie uchylono na mocy Decyzji nr 280 z 26.02.1982. IPN Wr 040/261 (IV-3751/112)
Akta internowanego Akta dot. M. Chłopeckiego internowanego w okresie od 14.12.1981 do 27.02.1982, początkowo w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, a następnie w Zakładzie Karnym w Nysie (od 08.01.1982). IPN Wr 30/773 (120/82)
Osoba Zabezpieczona [OZ] Dnia 08.05.1986 zarejestrowany pod nr. 52930 w kategorii OZ. Brak możliwości ustalenia powodu zabezpieczenia. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.