Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Jerzy Stanisław
Nazwisko: Kusiak
Miejsce urodzenia: WŁADYSŁAWÓW
Data urodzenia: 28-06-1921
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:

Od 02.1945- PPR- członek;1943-1945- AK- dowódca plutonu, zastępca dowódcy kompanii; 1966-1970- TPPR- ZW Poznań- przewodniczący;1956-1960-WRN-Poznań-radny,przewodniczący komisji; 05.1961-31.07.1981-Prezydium MRN-Poznań- przewodniczący; 04.1952-04.1954, 08.1955-05.1958- wojewódzki pełnomocnik ds. skupu w Poznaniu; 05.1958-03.1960- NIK- Delegatura w Poznaniu- przewodniczący; 1979-1980- ambasador PRL w Rumunii; 03.1976-03.1980; WUML - słuchacz. Źródła: AAN V/152,130, APP, KW PZPR, 12007,4589,5915;T. Mołdawa, Ludzie władzy, s. 385.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Ii Sekretarz KZ przy WUBP Poznań PPR 1945 1948 APP, KW PZPR, 12007,4589,5915.
Instruktor, Z-Ca Kierownika Wydział Organizacyjny KW Poznań PPR/PZPR 01-1948 03-1952 APP, KW PZPR,12007,4589,5915.
Członek Egzekutywa KM Poznań PZPR 1957 1960 APP, KW PZPR, 12007,4589,5915.
Członek WKKP CKKP Poznań PZPR 1957 APP, KW PZPR,12007,4589,5915.
Członek Egzekutywa KW Poznań PZPR 1960 1970 APP, KW PZPR,12007,4589,5915.
Sekretarz Ds. Ekonomicznych KW Poznań PZPR 04-1960 04-1961 APP, KW PZPR, 12007,4589,5915.
Przewodniczący Komitet Drobnej Wytwórczości Warszawa 30-06-1970 28-03-1972 T. Mołdawa, Ludzie władzy, s. 216, 385.
Minister Ministerstwo Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska Warszawa 29-03-1972 28-05-1975 T. Mołdawa, Ludzie władzy, s. 185, 385.
I Sekretarz KW Kalisz PZPR 05-06-1975 30-03-1979 AAN V/152,130;W. Ciempiel, I SKW 1948-82, s. 305.
Członek KC Warszawa PZPR 12-1975 02-1980 T. Mołdawa, Ludzie władzy, s. 385.
I Sekretarz KW Poznań PZPR 19-09-1980 24-06-1981 APP, KW PZPR,12007,4589,5915; W. Ciempiel I SKW 1948-82, s. 322.
Zastępca Członka KC Warszawa PZPR 10-1980 07-1981 T. Mołdawa, Ludzie władzy, s. 385.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta osobowe funkcjonariusza. Karta ewidencyjna współpracownika [pracownika lub funkcjonariusza] Resortu Bezpieczeństwa Publicznego nr 2592, nr ewidencyjny funkcjonariusza - 1420 [karta założona w 1945 r.]. Karta ewidencyjna współpracownika Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego [karta późniejsza, z 1948 roku]. Przebieg służby: 28.III.1945 r. - mł.[odszy] referent S.[ekcji] III PUBP w Turku, 26.06.1946 r. - st.[arszy] referent S. IV Wydz. I WUBP w Poznaniu, z dniem 23.II.48 r. zwolniony i skierowany do dyspozycji Departamentu Personalnego MON". IPN Po 084/619 (1420/SB).