Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian
Nazwisko: Cacoń
Miejsce urodzenia: Dębica
Data urodzenia: 15-08-1928
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Marian Cacoń występuje w prowadzonej przez Wydz. III „A” KWMO/WUSW w Tarnowie Sprawie Obiektowej krypt. „Dębica” nr TA 5115. W jej ramach SB prowadziła rozpracowanie struktur opozycyjnych w Dębickich Zakładów Opon Samochodowych „Stomil”. Akta włączono do SOR krypt. "Podziemie". Akt TA 5115 brak. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Marian Cacoń był rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Podziemie" nr TA 6150. Został zarejestrowany 15.04.1982 przez Wydz. V KWMO w Tarnowie pod nr TA 6207. W SOR "Podziemie" SB rozpracowywała osoby działające w podziemnych strukturach "Solidarności". Sprawę zakończono poprzez realizację procesową. Umorzona na mocy amnestii w lipcu 1984. Akta złożono w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Tarnowie 25.07.1984 pod sygn. 1114/II. Materiały zniszczono w 1990. Akta o sygn. 1114/II zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia Marian Cacoń był kontrolowany operacyjnie przez SB RUSW w Dębicy w ramach SOS krypt. "Opozycja" w związku z działalnością w Duszpasterstwie Świata Pracy. Akta sprawy nr TA 8758 zniszczono w jednostce operacyjnej 01.12.1989. Akta o nr TA 8758 zostały zniszczone. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta internowania Akta internowanego Mariana Caconia. Internowany 13.12.1981 na wniosek Wydz. III "A" KWMO w Tarnowie, decyzją nr 9/81 KWMO w Tarnowie. Był działaczem KZ NSZZ "Solidarność" w Dębickich Zakładach Opon Samochowych "Stomil" Dębica. Zwolniony 05.04.1981 decyzją nr 32/82 KWMO w Tarnowie. IPN Kr 036/503 (1902/II)
Akta internowanego Akta internowanego Mariana Caconia. Internowany 13.12.1981 decyzją nr 9/81 KWMO w Tarnowie. Zwolniony 05.04.1981 decyzją nr 32/82 KWMO w Tarnowie. IPN Rz 52/281