Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Chocian
Miejsce urodzenia: JEZIORKI
Data urodzenia: 02-02-1941
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W dniu 23.07.1981 zarejestrowany do nr Bk 27284 przez Wydział III KWMO w Białymstoku w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. "Działacze" jako były członek Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność", który zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw, negował wprowadzenie stanu wojennego i powołania ZNP i PRON. Prowadzenie sprawy zakończono poinformowaniem władz politycznych i administracyjnych. Akta o sygn. 2909/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.