Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Malik
Miejsce urodzenia: Zawoja
Data urodzenia: 24-03-1936
Imię ojca: Karol
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 21.10.1988 Henryk Malik, z zawodu maszynista PKP, w latach 1980-ch aktywista „Solidarności” i "założyciel Tymczasowej Komisji NSZZ «Solidarność» w Lokomotywowni PKP Czechowice-Dziedzice" w roku 1888, został zarejestrowany pod numerem 67369 przez SB z Pionu V RUSW w Pszczynie jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Grupa”. Charakter podejrzenia stanowiła odnotowana „wroga działalność w środowiskach – załogi określonych zakładów pracy”, był założycielem Tymczasowej Komisji NSZZ "Solidarność". Prowadzenie tej sprawy i inwigilacji Henryka Malika zakończono dn. 20.09.1989 z powodu „nie stwierdzenia prowadzenia wrogiej działalności”. Materiały SOR krypt. „Grupa” złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW Katowice pod sygn. 43664/II, a następnie sfilmowano pod sygn. 43664/2. IPN Ka 048/629 (43664/II), IPN Ka 0169/1479 (43664/2) mikrofilm oraz zapisy kartoteczne.