Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-05-2019 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Bogdan
Nazwisko: Gawroński
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 03-01-1928
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

W PZPR od 1956 roku, historyk, prawnik.
Źródła: AAN XIC/41,V/160; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza część I - Zjazdy i posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Część II Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze komitetów wojewódzkich PZPR 21 XII 1948 - 31 XII 1982. Opracowali W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983, s. 305, 355, dalej: PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s...,Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Kierownik Wydział Kultury Komitet Centralny Warszawa PZPR 13-12-1977 7-10-1980 AAN V/146; W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948-1990, pod red. K. Persaka, Warszawa 2000, s.118.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 15-02-1980 20-07-1981 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 208; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Zjazdy, plenarne posiedzenia Komitetu Centralnego, władze naczelne I sekretarze Komitetów Wojewódzkich PZPR 1981-1986, oprac. J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1986, s. 19.
I Sekretarz Komitet Wojewódzki Kalisz PZPR 13-10-1980 17-02-1982 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 305.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta funkcjonariusza MSW Karta P-12, treść: pracownik Prezydium Rady Narodowej w Poznaniu "zszedł" [sic] z nomenklatury M.S.W. IPN BU 0194/45 (9876/V)