Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Jabłoński
Miejsce urodzenia: Września
Data urodzenia: 05-11-1964
Imię ojca: Ryszard
Imię matki: Genowefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. nielegalnych organizacji młodzieżowych na terenie Poznania pn. „Szkolne Koła Oporu Społecznego”. SOS przekształcono w SOR 04.02.1983. Andrzej Jabłoński rejestrowany do SOR 18.08.1983 występuje w materiałach jako członek "nielegalnej organizacji młodzieżowej", w ramach której kolportował podziemne wydawnictwa oraz malował antysocjalistyczne hasła. IPN Po 08/2261 (12928/II).
Akta śledcze Andrzej Jabłoński objęty postępowaniem w związku z podejrzeniem o to, że „w okresie od 1982 do maja 1984 r. w Poznaniu brał udział w działalności młodzieżowej organizacji, której istnienie miało pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, zajmując się m.in. rozpowszechnianiem nielegalnych wydawnictw zawierających w treści fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny, a przez to wyrządzić poważną szkodę interesom PRL, a ponadto w nocy z 27 na 28 marca 1983 r. w ramach tej organizacji uczestniczył w wymalowaniu farbą olejną haseł antypaństwowych znieważających ustrój i naczelne organa PRL”. IPN Po 04/3536 (15060/III).
Akta prokuratorskie Andrzej Jabłoński usłyszał zarzuty w związku z udziałem w nielegalnej organizacji „Pokolenie Walczące -Warta” oraz malowaniem haseł antypaństwowych. Postępowanie umorzono 19.09.1984 na mocy amnestii z 21.07.1984. IPN Po 5/15 (Ds. 44/84).
Akta tymczasowo aresztowanego Andrzej Jabłoński został tymczasowo aresztowany w związku z "nielegalną działalnością antypaństwową". Areszt uchylono 26.07.1984. IPN Po 89/56 (61500).
.