Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Szczepan Alfred
Nazwisko: Żaryn
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 06-12-1947
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Aleksandra
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Szczepan Żaryn figuruje w zapisach na kartach ewidencyjnych E-14. W latach 1968-1969 uczestniczył w zebraniach studenckich na których omawiano "różne formy wrogiej działalności", prowadzono dyskusje polityczne oraz kolportowano "nielegalne materiały". Dwie karty ewidencyjne E-14-B.
W dn. 28.04.1969 Szczepan Żaryn został zarejestrowany przez Wydz. III KSMO pod nr 4615 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Akacja" (nr. rej. 4107). Powód rejestracji: „W 1968 brał udział w spotkaniach studenckich, na których omawiano nowe formy wrogiej działalności (...)". Sprawa prowadzona była równolegle ze śledztwem Wydziału Śledczego K MO m.st. Warszawy (nr RSD D-57/68), które zakończono 26.07.1969. Materiały zdjęto z ewidencji i w dniu 26.08.1969 złożono w archiwum Wydz. "C" KSMO w Warszawie pod sygn. 2476/III. IPN BU 0224/6 t. 10 (SUSW 2476/III).
Materiały Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Dźwięk" nr rejestr. 4803 prowadzonego przez Wydz. III KSMO w Warszawie. Szczepan Żaryn występuje w aktach jako kontakt głównej figurantki rozpracowania, jest wymieniony w doniesieniu tajnego współpracownika ps. „Wanda Popiel" z dnia 27.05.1970. Doniesienie dotyczy pracowników RSW „Prasa" w Warszawie. Wynika z niego, że grupa pracowników powyższej instytucji skupiła się wokół Szczepana Żaryna ponieważ zna on "ideologię Narodowej Demokracji". Miało to na celu „stworzenie grupy o charakterze narodowym", która miała mieć cel „samokształceniowy". BU 0224/476 (SUSW 2966/III).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryptonim „BIS" nr rejestr. 30311 prowadzona przez Wydz. VII Dep. II MSW. Sprawa dotyczyła szwajcarskiego dziennikarza, korespondenta pisma „Journal de Geneve", który w latach 1971-1972 był akredytowany w Warszawie. W aktach sprawy odnaleziono doniesienia tajnego współpracownika o ps. „Wanda Popiel" z kwietnia 1971 roku odnośnie kontaktów szwajcarskiego dziennikarza ze Szczepanem Żarynem oraz jego rodziną. Dziennikarz miał prowadzić z S. Żarynem rozmowy o aktualnych wydarzeniach politycznych w PRL, a także uczyć się z jego pomocą języka polskiego. Prowadzenie SOS krypt. „BIS" zakończono 15.08.1972 ponieważ w tym dniu korespondent pisma „Journal de Geneve" wyjechał z Polski. W dn. 18.07.1973 materiały SOS krypt. „BIS" złożono w archiwum Biura „C" MSW pod sygn. 47566/II. IPN BU 0204/252 (MSW 47566/II).
Szczepan Żaryn 30.10.1972 został zarejestrowany pod nr. 33836 przez Wydz. II Departamentu III MSW jako kandydat na tajnego współpracownika. Powodem zainteresowania funkcjonariuszy SB był fakt, że posiadał on szerokie kontakty zarówno w środowisku studentów UW, kręgach kościelnych (w aktach wspomina się o kontaktach rodziny Żarynów z prymasem), jak również wśród osób o różnych poglądach politycznych oraz cudzoziemców. W toku opracowywania kandydata odbyło się kilka rozmów operacyjnych ze Szczepanem Żarynem. W ich trakcie odmówił „prowadzenia rozmów" z osobami interesującymi SB, motywując to względami osobistymi. Negatywnie ustosunkował się też do kontaktów ze Służbą Bezpieczeństwa. Odstąpiono więc od dalszego opracowywania kandydata. We wniosku kończącym sprawę funkcjonariusz napisał, że wpływ na negatywną postawę kandydata wobec SB miały jego poglądy polityczne oraz środowisko rodzinne S. Żaryna. W dn. 30.10.1974 materiały złożono w archiwum Biura „C" MSW do nr 12935/I-k, a następnie zmikrofilmowano. IPN BU 00170/787 (12935/I-k), IPN BU 001043/827 (10671/1) mikrofilm.
Materiały Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Periodyk" nr rejestr. 31565 prowadzonej w latach 1981-1988 przez KSMO/SUSW w Warszawie na Krajowe Wydawnictwo Czasopism RSW „Prasa-Książka-Ruch". Jedną z osób przechodzących w sprawie jest Szczepan Żaryn, wieloletni dziennikarz tygodnika „Ekran". W teczce znajduje się notatka z 10.02.1984 sporządzona przez Wydz. III-1 SUSW dotycząca Szczepana Żaryna. Wynika z niej, że po wprowadzeniu stanu wojennego 13.12.1981 wskutek przeprowadzonej weryfikacji środowiska dziennikarskiego, ww. został zweryfikowany negatywnie i pozostawał do dyspozycji wydawnictwa. Odmówił również podjęcia pracy w agencji prasowej „Interpress". W notatce wspomina się również że ww. ma „poglądy polityczne świadczące o tym, że nie jest zwolennikiem ustroju socjalistycznego". Prowadzenie Sprawy Obiektowej krypt. „Periodyk" zakończono wiosną 1988 na skutek reorganizacji Krajowego Wydawnictwa Czasopism RSW „Prasa-Książka-Ruch". IPN BU 0999/278 (358/IV/OB).