Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Teresa Wanda
Nazwisko: Maślińska
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 27-11-1932
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
23.05.1950 zatrzymana i aresztowana przez Ref. III PUBP w Elblągu jako podejrzana o przynależność do organizacji "Katolicki Uniwersytet Lubelski – Zakon Krzyżacki". Śledztwo prowadził od 23.05.1950 do 17.09.1950 Wydz. Śledczy WUBP w Gdańsku pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Gdańsku (Pr II-418/50). Oskarżona aktem sporządzonym 17.09.1950 o niepoinformowanie władz o istnieniu nielegalnej organizacji "Katolicki Uniwersytet Lubelski-Zakon Krzyżacki działającej w Elblągu w latach 1949-1950. Skazana wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku (Sr. 308/50) z 28.10.1950 na 2 lata więzienia. Postanowieniem Naczelnego Sądu Wojskowego z 15.01.1951 wyrok utrzymano w mocy. Karę odbywała w więzieniach w Elblągu i Gdańsku. 22.05.1951 zmarła w więzieniu. Akt o sygn. K-728 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko członkom organizacji "Katolicki Uniwersytet Lubelski – Zakon Krzyżacki", działającej na terenie Elbląga od 12.1949 r. do 05.1950. Działacze organizacji oskarżeni zostali o zabójstwo, gromadzenie broni bez zezwolenia oraz o plany działalności niepodległościowej, których nie zrealizowali ze względu na zatrzymania i aresztowania. Teresa Maślińska figuruje w aktach jako znajoma członków ww. organizacji, która nie wyraziła zgody na przystąpienie do niej. IPN Gd 146/81 t. 1-2.