Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Bogusław Bronisław
Nazwisko: Dauter
Miejsce urodzenia: Łuków
Data urodzenia: 19-07-1955
Imię ojca: Krzysztof
Imię matki: Czesława


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny 01-07-1996
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W 1989 r. upoważniony do tajemnicy państwowej przez Biuro "C" MSW. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Lu 360/70538 (EASE 70538).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

389 Ppl/Lu/12 zarządzenie z dnia 28.02.2013 r. dotyczące Bogusława Dauter – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.