Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Sławomir Tomasz
Nazwisko: Musiej
Miejsce urodzenia: Siedlce
Data urodzenia: 23-10-1952
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Halina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zmikrofilmowane dokumenty dotyczące Sławomira Musieja, zgromadzone i wytworzone przez MSW w związku z jego działalnością w NSZZ "Solidarność". Odnotowano tu, że Sławomir Musiej od marca do sierpnia 1981 był sekretarzem Biura NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze, Oddział w Siedlcach. Pozyskano i zmikrofilmowano dokumentację związaną z wykształceniem S. Musieja oraz jego pracą zawodową, w tym także dokumenty kadrowo-płacowe związane z jego funkcją w siedleckim Biurze NSZZ "Solidarność". Materiały złożono w archiwum Biura "C" MSW pod sygn. 52454/II, a następnie zmikrofilmowano pod sygn. mikrofilmu 9819/2. Jak wynika z zapisów kartotecznych, akta sygn. 52454/II zniszczono w 1989 roku. Zachował się jedynie mikrofilm. Mikrofilm o sygn. IPN BU 01222/2261 (9819/2 MSW), zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
"Akta osobowe internowanego" Sławomira Musieja. Internowany 13.12.1981 w ramach akcji "Jodła", na podstawie Decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Siedlcach Nr 26/81 z dnia 12.12.1981, z powodu "nawoływania do niepokojów społecznych". Osadzono go w Ośrodku Odosobnienia w Białej Podlaskiej, następnie - 08.01.1982 przeniesiono go do Ośrodka Odosobnienia we Włodawie (tam odmówił przyjęcia przepustki), 29.03.1982 do Zakładu Karnego w Lublinie, zaś 02.08.1982 do Zakładu Karnego w Kwidzynie. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Siedlcach Nr 65/82 z dnia 07.10.1982 uchylono internowanie. IPN Gd 162/202.
W dniu 03.02.1982 Sławomir Musiej został zarejestrowany pod nr 6040 jako "osoba" do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Podlasie" (nr rej. 5229), prowadzonej w latach 1980-1983 przez Wydział III "A"/Wydział V KW MO/WUSW Siedlce, w celu "operacyjnej ochrony NSZZ >Podlasie< [tak w dok.] z s. w Siedlcach". Sławomir Musiej był członkiem Prezydium Regionu Mazowsze, sekretarzem Oddziału NSZZ "Solidarność" w Siedlcach (Region Mazowsze). Dnia 19.07.1982 S. Musieja objęto kontrolą operacyjną w ramach odrębnej sprawy, tj. kwestionariusza ewidencyjnego krypt. "Sławcio" (pod tym samym numerem rejestracyjnym). Prowadzenie sprawy obiektowej krypt. "Podlasie" (nr rej 5229) zakończono w 1983 roku. Akta złożono 04.01.1984 w archiwum Wydziału "C" WUSW Siedlce pod sygn. 66/IV. IPN Lu 0420/99 (66/IV).
Od 19.07.1982 Sławomira Musieja objęto kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Sławcio" nr rej. 6040, prowadzonego przez Wydział V KW MO Siedlce. Następnie, w dniu 12.01.1983 zarejestrowano go (pod tym samym numerem rejestracyjnym) jako "osobę" do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Skryci" (nr rej. 6403). Materiałów nie odnaleziono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W okresie od 12.01.1983 do 28.11.1985 Sławomir Musiej był zarejestrowany pod nr rej. 6040 jako "osoba" do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Skryci" (nr rej. 6403), prowadzonej przez Wydział V KW MO/WUSW Siedlce w latach 1982-1985. Jak wynika z zapisów w "dzienniku rejestracyjnym" WUSW Siedlce, 25.11.1985 materiały SOR "Skryci" przesłano do Wydz. III WUSW Siedlce, zaś 29.11.1985 "sprawę zakończono", a jej dokumentację włączono do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Skos" (nr rej. 7574). Jednocześnie w dniu 28.11.1985 Sławomira Musieja zarejestrowano jako "osobę" do SOR krypt. "Skos". Materiałów nie odnaleziono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Od dnia 28.11.1985 Sławomir Musiej był zarejestrowany (nadal pod nr rej. 6040) jako "osoba" do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Skos" (nr rej. 7574), prowadzonej przez Wydział III WUSW Siedlce w latach 1985-1990. Z zapisów ewidencyjnych wynika, że w dniu 02.01.1990 sprawę "zdjęto z ewidencji operacyjnej". Odnotowano również, że "z dniem 03.01.1990 zaprzestano dalszego rozpracowania" S. Musieja, zaś "materiały zniszczyła jednostka operacyjna we własnym zakresie". Materiałów nie odnaleziono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe, zawierające dokumentację Wydziału Paszportów WUSW Siedlce z 1986 roku, w tym adnotację z dnia 01.07.1986 o "zastrzeżeniu wyjazdów" Sławomira Musieja "do wszystkich krajów świata" z 10.03.1984 (nr Z-I-728/EASE/84), na wniosek Wydziału V WUSW Siedlce, w oparciu o art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy o paszportach. W 1986 roku, przed wyjazdem S. Musieja na pielgrzymkę do Włoch, konsultowano decyzję o pozwoleniu na jego wyjazd za granicę z naczelnikiem Wydziału III WUSW Siedlce. Ostatecznie paszport wydano. Akta o sygn. IPN Lu 360/40212 (EASE 40212, poprzednia sygn. IPN Lu 154/14595).
.