Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ziemowit Kazimierz
Nazwisko: Ojak
Miejsce urodzenia: Dragasani
Data urodzenia: 02-03-1942
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Ziemowita Ojaka przetrzymywanego w Ośrodku Odosobnienia (OO) Uherce w okresie od 13.12.1981 do 15.03.1982. Wymieniony osadzony został w ośrodku na wniosek Wydziału V KW MO w Przemyślu, z uwagi na fakt, iż „nawoływał do niepokojów społecznych”. IPN Rz 57/71.
Kontrolowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Klon” nr rej. 4051, prowadzonego przez Wydział V KW MO, a następnie WUSW w Przemyślu jako założyciel i przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii w Przemyślu oraz członek Komisji Rewizyjnej Wojewódzkiego Zajadu Delegatów (WZD) Regionu Południowo-Wschodniego w Przemyślu. Kontroli zaniechano stwierdziwszy, iż Ziemowit Ojak po zwolnieniu z internowania zaprzestał prowadzenia „wrogiej działalności”. Kontrolę prowadzono od 24.07.1982 do 04.09.1985. Akta kwestionariusza złożono do archiwum pod sygn. 608/II. IPN Rz 034/286 (608/II).
Materiały ewidencyjne Wydziału Paszportów KW MO/WUSW w Przemyślu. Wydział V KW MO w Przemyślu wniósł wobec Ziemowita Ojaka zastrzeżenie wyjazdów za granicę nr Z-I-64/82 do wszystkich krajów świata (WKŚ)na okres 07.05.1982 - 18.03.1984. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.