Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krystyna Jolanta
Nazwisko: Janda
Miejsce urodzenia: Starachowice
Data urodzenia: 18-12-1952
Imię ojca: Ryszard
Imię matki: Zdzisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Krystyna Janda występuje w materiałach Sprawy Obiektowej (SO) kryptonim „Tercet” (nr rej. 12203). Sprawa ta została założona w roku 1975 przez SB z Wydziału III KS MO na kabaret „Pod Egidą” Jana Pietrzaka i innych artystów. Z raportów SB wynika, że Krystyna Janda występowała z tym kabaretem od roku 1978 - prezentując teksty „zawierające ostrą satyrę polityczną”, mające „wrogie akcenty polityczne i charakter wybitnie tendencyjny, nie mający pokrycia w rzeczywistości, wynikający z wrogiego nastawienia wykonawców i twórców”. Prowadzenie Sprawy Obiektowej „Tercet” zakończono w lipcu 1985 z powodu odnotowanego „zaniechania wrogiej działalności” przez kabaret „Pod Egidą”. Dnia 9.08.1985 materiały te złożono w archiwum Wydz. „C” SUSW do sygn. 325/III-OB. IPN BU 0999/253 (325/III OB).
Teczka akt MSW oznaczonych sygn. MSW 55468/II zawiera materiały Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Ławnik” - prowadzonej w latach 1976-1989 przez Wydz. IV Dep. III MSW przeciwko pisarzowi Wiktorowi Woroszylskiemu. Wśród osób inwigilowanych w tej sprawie występuje m.in. Krystyna Janda, która według SB regularnie uczestniczyła w „antysocjalistycznych zebraniach organizowanych w mieszkaniu Wiktora Woroszylskiego, na których kolportowano nielegalną literaturę oraz przekazywano informacje z zachodnich ośrodków dywersji”. Prowadzenie SOR kryptonim „Ławnik” zakończono w roku 1989. Dnia 12.12.1989 materiały te złożono w archiwum Biura „C” MSW do sygn. 55468/II. IPN BU 0248/73 t. 1-3 (MSW 55468/II).
Krystyna Janda występuje w materiałach śledczych MSW z lat 1983-1984 - śledztwa prowadzonego przez Biuro Śledcze MSW we współdziałaniu z Departamentem III MSW w sprawie rozpowszechniania „nielegalnej” kasety magnetofonowej pod tytułem „Bojkot” - wydanej przez wydawnictwo „NOWA”. Wedle zapisów SB, ta kaseta zawierała „szereg wrogich i udramatyzowanych utworów literacko-poetyckich, wykonanych specjalnie dla podziemia przez znanych aktorów”. W toku czynności operacyjnych ustalono aktorów wykonujących poszczególne utwory zamieszczone na kasecie. Wśród nich była Krystyna Janda - wykonująca utwór „Ballada o Janku Wiśniewskim”. Dnia 28.02.1983 ww. została wezwana na przesłuchanie przez SB, w trakcie którego ustalono, że Krystyna Janda nagrała powyższy utwór na potrzeby realizacji filmu „Człowiek z żelaza” i że ta piosenka była wielokrotnie rozpowszechniana przez różne środowiska jeszcze przed stanem wojennym. W związku z tym dnia 1 marca 1984 zakończono prowadzenie tej sprawy, dn. 18.04.1988 jej materiały złożono w archiwum Biura „C” MSW do sygn. 7659/III, a następnie zmikrofilmowano. IPN BU 01255/694/J (MSW 7659/3) mikrofilm.
Dnia 11.01.1984 Krystyna Janda została zarejestrowana przez SB z Wydz. IV Departamentu III MSW w kategorii „Zabezpieczenie” (nr rej. 84030). Brak zapisów stwierdzających powody tego „zabezpieczenia". Dnia 22.01.1990 sprawa ta została zdjęta z ewidencji z powodu odnotowanej "rezygnacji" jednostki prowadzącej oraz z powodu ówczesnych przemian politycznych w Polsce. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Materiały ewidencyjne Biura „B” MSW z lat 1985-1987 stwierdzają m.in., że w latach 1985-1987 Krystyna Janda była kilkakrotnie rejestrowana w kartotece Biura „B” MSW. Powodem tych rejestracji i obserwacji SB były spotkania ww. z obywatelami Francji. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Krystyna Janda występuje w materiałach WUSW w Skierniewicach z lat 1985-1989 oznaczonych jako "Informacje oraz zestawienia Wydziału >B< WUSW w Łodzi dotyczące pobytu na terenie województwa miejskiego łódzkiego zagranicznych samochodów dyplomatycznych". Materiały z tych obserwacji Wydziału "B" WUSW w Łodzi były przesyłane do naczelnika WZO WUSW w Skierniewicach, skąd były przekazywane do kierownika Sekcji "B" WZO WUSW w Skierniewicach. Do akt załączono fotografie z obserwacji. IPN Ld 052/95 t. 2 (6/13/90).
Akta Biura Śledczego MSW z lat 1988-1989 zawierają m.in. materiały śledcze dotyczące "rozpowszechniania informacji" o naruszeniu prawa przez funkcjonariuszy MO w dniu 8.03.1988 w Warszawie. Wśród nich znajduje się list protestacyjny skierowany do Sejmu PRL w dniu 16.03.1988 w związku z interwencją MO i ZOMO podczas okolicznościowego wiecu z okazji 20. rocznicy „wydarzeń marcowych”, który odbył się dn. 8.03.1988 pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Warszawie. Wśród sygnatariuszy tego listu figuruje też Krystyna Janda. Sygnatariusze listu żądali od władz PRL respektowania „praw i wolności obywatelskich”, ukarania winnych, oraz „zaprzestania wszelkich represji wobec niezależnych inicjatyw obywatelskich”. Prowadzenie tej sprawy zakończono w kwietniu 1988. Dnia 9.05.1989 jej materiały złożono w archiwum Biura „C” MSW do sygn. 7746/III. IPN BU 0678/35 t. 1 (MSW 77463/III).
.