Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 30-03-2021 13:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Otto
Miejsce urodzenia: Strupnica
Data urodzenia: 01-01-1954
Imię ojca: Józef
Imię matki: Barbara
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 18.01.1983 zarejestrowany przez Pion V RUSW Lubin pod nr. 4469 i objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego o krypt. "Dyskutant", ponieważ "w swych wypowiedziach krytykował wszelkie poczynania rządu zmierzające do opanowania kryzysu w kraju". Prowadzenie sprawy zakończono z uwagi na to, że po zmianie miejsca pracy nie utrzymywał kontaktów z "byłymi działaczami S[olidarności]". Wyrejestrowany 10.01.1985. W aktach zachowało się Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę, do wszystkich krajów świata, w okresie od 10.01.1983 do 09.01.1985 wniesione przez Wydz. V KW MO Legnica. W uzasadnieniu podano: "były członek NSZZ >Solidarność<. W miesiącu wrześniu 1982 r. negatywnie wypowiadał się przeciwko PZPR i Rządowi PRL. Następnie w miesiącu październiku 1982 r. nakłaniał współpracowników do organizowania składek pieniężnych na rzecz internowanych. Emocjonalnie związany z ekstremalnym nurtem podziemia >Solidarności<". IPN Wr 022/652 (765/II).