Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian Bronisław
Nazwisko: Maciejczyk
Miejsce urodzenia: Goczałkowice Zdrój
Data urodzenia: 27-02-1950
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Marta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Grupa” prowadzona przez Wydział V RUSW Gliwice, została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 22.04.1985 pod nr KA-58658. Sprawa wszczęta w związku z informacją przekazaną przez tajnego współpracownika, z której wynikało, że na terenie Biura Studiów Projektów i Realizacji Inwestycji Przemysłu Nieorganicznego „BIPROKWAS” w Gliwicach, działa grupa zajmująca się kolportażem literatury bezdebitowej oraz zbieraniem składek pieniężnych na zasiłki dla członków zdelegalizowanego związku NSZZ „Solidarność”. Celem rozpracowania było ustalenie składu osobowego oraz charakteru działalności „nielegalnej struktury”. Marian Maciejczyk, który od 1982 brał udział powielaniu „nielegalnych wydawnictw” m.in. „RIS” („Regionalny Informator Solidarności”), został zarejestrowany do SOR „Grupa” 08.05.1986 pod numerem KA-61516. W związku z prowadzoną sprawą ww. objęto śledztwem RSD-1/86. SOR zakończono 10.06.1988. W ramach prowadzonego rozpracowania zastosowano środki techniki operacyjnej, podsłuch telefoniczny oraz podsłuch pokojowy, wykorzystano również 3 tajnych współpracowników. W dniu 12.09.1988 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 42950/II, a w dn. 15.10.1988 materiały archiwalne zmikrofilmowano. IPN Ka 048/480 (42950/II), IPN Ka 0169/773 (mf 42950/2).
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo RSD 1/86 prowadzone przez Wydział Śledczy WUSW Katowice pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Gliwicach (sygn. akt 1 Ds. 1686/85) dotyczyło kolportażu „nielegalnych” wydawnictw. W związku z prowadzonym śledztwem dokonano przeszukania w miejscu zamieszkania Mariana Maciejczyka (ujawniono m.in. ulotki „RIS” oraz „Górnik Polski”), którego zatrzymano i przesłuchano (odmówił składania wyjaśnień). W dniu 06.05.1986 ww. został obwiniony o to, że w okresie od 13.12.1981 do 30.04.1986 w Gliwicach i innych miejscowościach na terenie kraju działając przestępstwem ciągłym oraz w porozumieniu z innymi osobami podjął działanie w celu wywołania „niepokoju publicznego” polegające na drukowaniu i rozpowszechnianiu druków „nielegalnych wydawnictw” zawierających „nieprawdziwe bądź tendencyjne informacje dotyczące spraw politycznych i społecznych” tj. z art. 282 „a” § 1 kk w zw. z art. 58 kk i tymczasowo aresztowany. W dniu 21.08.1986 Prokuratura Rejonowa w Gliwicach umorzyła śledztwo sygn. akt 1 Ds. 1686/85 na mocy ustawy o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw z dn. 17.07.1986. Postępowanie RSD-1/86 zostało zakończone 15.09.1986. W dniu 14.01.1987 akta sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 9622/III. IPN Ka 029/881 t. 1-6 (9622/III), IPN Ka 064/143 (209/Śl), IPN Ka 064/144 (62/Śl).
Dokumenty wytworzone w związku z tymczasowym aresztowaniem ww. podejrzanego o popełnienie przestępstwa z art. 282 „a” § 1 kk w zw. z art. 58 kk. Od dnia 06.05.1986 ww. przebywał w Areszcie Śledczym w Katowicach. Zwolniony 21.08.1986 na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Gliwicach, w związku z wejściem w życie ustawy z dn. 17.07.1986. IPN Ka 34/305 t. 1-5 (35/86).
Materiały administracyjne Biura „C” MSW z 1984 zawierające „Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ Solidarność, wrzesień-październik 1981”. W aktach znajduje się m.in. informacja, że Marian Maciejczyk pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, a następnie przewodniczącego Komisji Zakładowej w Zakładzie Automatyzacji i Mechanizacji Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach. IPN Gd 394/1 t. 2, IPN Gd 0219/2 (164/2), IPN Sz 0012/260 t. 2 (1027/IV).