Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Stanisław
Nazwisko: Jüngst
Miejsce urodzenia: Ostrów Wielkopolski
Data urodzenia: 30-10-1945
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Leon
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 17.02.2017 r. dotyczące Andrzeja Stanisława Jüngsta: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl/Łd 833/16).Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa nr RSD 23/68 prowadzonego w okresie 11.05.1968-29.07.1968 przez Wydział Śledczy KWMO w Poznaniu w sprawie „sporządzania i rozpowszechniania na terenie Poznania ulotek zawierających informacje mogące wywołać niepokój publiczny”. W materiałach sprawy znajduje się notatka służbowa z dn. 14.03.1968 informująca o zatrzymaniu Andrzeja Jüngsta będącego uczestnikiem wiecu na Placu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Skierowano wniosek o ukaranie do Kolegium Karno-Administracyjnego przy Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Poznań Stare Miasto. Kolegium w dn. 15.03.1968 w trybie przyspieszonym, na podst. art. 28 prawa o wykroczeniach wydało orzeczenie skazujące A. Jüngsta na 2 miesiące aresztu. IPN Po 04/3702 t. 4 (13378/III, 13378/S).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 17.02.2017 r. dotyczące Andrzeja Stanisława Jüngsta: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl/Łd 833/16).

.