Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Lech
Nazwisko: Judek
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 04-08-1946
Imię ojca: Janusz
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dot. propagowania "wrogich" poglądów w WZT "Telkom-Teletra" IPN Po 08/1057 (10403/II); IPN Po 0186/1058 (1345/2) -mikrofilm
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Dot. WZT "Telkom-Teletra" IPN Po 08/1396 (11226/II)
Akta penitencjarne Akta internowanego. IPN Gd 165/356 (357/12/82)
Akta administracyjne Dokumentacja dot. naruszeń prawa IPN Po 06/273/44 (351/19)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dot. kolportażu pisma "Rezonans" w WZT "Telkom-Teletra" IPN Po 08/1477 (11384/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Dot. założyciela NSZZ "Solidarność" w WZT "Telkom-Teletra" IPN Po 08/1849 (12140/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dot. próby reaktywacji NSZZ "Solidarność" IPN Po 08/2018 (12579/II); IPN Po 0187/564 (12579/2) -mikrofilm
Akta administracyjne akta kontrolne sprawy o wykroczenie dot. nielegalnego zgromadzenia 25.02.1988 r. IPN Po 06/286/70 (5/88)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Informacja o przekazaniu akt do archiwum Materiały o sygn. 12888/II zostały zniszczone
Dokumentacja ewidencyjna Informacja o wniesieniu zastrzeżenia do wykonywania prac obronnych Materiałów brak
Akta paszportowe Informacja o zastrzeżeniu wyjazdu do wszystkich krajów świata Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.