Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-05-2019 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Bolesław
Nazwisko: Koperski
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 17-08-1921
Imię ojca: Jan
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:

Wedle materiału aktowego:
1935-1941 różne prace dorywcze w Łodzi;
1941-1942 robotnik w Zakładach Włókienniczych "Scheiber i Grohman" w Łodzi;
1942-1945 roboty przymusowe w Niemczech;
1945-1948 [PZP Bawełnianego nr 1 - tkacz, II sekretarz KZ PPR i przewodn. Koła ZWM w Łodzi]
od 02.10.1945 w PPR, od 15.12.1948 w PZPR;
1948-1950 kierownik, wiceprzewodniczący, przewodniczący w Wydz. Organizacyjnym Zarządu Łódzkiego ZMP;
1950-1952 kierownik Wydz. Kadr w ZG ZMP w Warszawie;
1952-1954 słuchacz dwuletniej Szkoły Partyjnej przy KC PZPR w Warszawie;
[1955-1959 Komitet Warszawski PZPR - etatowy I sekretarz POP w MSZ]
1959-1965 wicedyrektor w Dep. Kadr w MSZ;
03-06.1965 radca Ambasady PRL w Berlinie;
06.1965 - 02.1971 szef i minister pełnomocny Misji Wojskowej PRL w Berlinie;
1972-1985 poseł na Sejm PRL VI-VIII kadencji;
09.12.1980 - 31.03.1983 ambasador nadzwyczajny i pełnomocny PRL w Socjalistycznej Republice Rumunii;
Źródła: AAN CK/VII-643; AAN PZPR KC, sygn. XI/1037.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Starszy Instruktor Wydział Organizacyjny KC Warszawa PZPR 01-11-1954 06-1955 AAN CK/VII-643; CK X 3964.
I Sekretarz KZ Ministerstwo Spraw Zagranicznych Warszawa PZPR 06-1955 12-1959 AAN CK/VII-643.
I Sekretarz KW Łódź PZPR 16-02-1971 17-11-1980 AAN CK/VII-643; PZPR, Zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 315.
Członek KC Warszawa PZPR 11-12-1971 07-1981 PZPR, Zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 145, 169, 198.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Lokal Kontaktowy [LK] Karta EO-4/77 (kartoteka odtworzeniowa) i EO-4/77 (kartoteka zniszczeniowa) "W dn. 08.03.85 roku pozyskany przez Wydz.V WUSW w Łodzi na podstawie dobrowolności w kategorii lokal kontaktowy, kryptonim "Komis", nr rej. 50379 [z adnotacją ] "Zakończono dnia 90-01-11 z powodu brak[u] możliwości, materiały złożono w arch. Wydz. "C" WUSW w Łodzi pod Nr 46986/I." Karta EO-4A/77 (kartoteka zniszczeniowa): w 1987 r. sprawdzany przez Wydz. I BOR do sprawy obiektowej. Karta Mkr-2 (kartoteka odtworzeniowa) i Mkr-2 (kartoteka zniszczeniowa): data zapisu: 90-01-11, treść zapisu: "Były dysponent LK zarej[estrowany] do nr 50379 przez Wydz. V WUSW w Łodzi. Z powodu braku możliwości [operacyjnych] umowę rozwiązano. Materiały i mikrofilm złożono w archiwum Wydz. ”C” WUSW w Łodzi. Rok brakowania materiałów -1995. Rok brakowania mikrofilmu -2005. Sygn. arch. 46896/I. Materiały i mikrofilm zniszczono za protokołem nr 1028 z dn. 11.01.1990 r" Zapisy potwierdzające nr rejestracyjny i jednostkę rejestrującą figurują również na karcie EO-4-B/77/III. Materiałów archiwalnych o sygnaturze 46896/I nie odnaleziono.