Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Józef
Nazwisko: Majdański
Miejsce urodzenia: Typin
Data urodzenia: 19-03-1949
Imię ojca: Józef
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:

Ppl/Lu 268/14 , zarządzenie z dn. 23.03.2015 dot. Stanisława Józefa Majdańskiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Majdański 3.11.1983 został zarejestrowany pod nr. 8552 przez Pion VI RUSW w Tomaszowie Lubelskim do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Tanew" (nr rejestr. 8362). Stanisław Majdański "brał udział w produkcji i rozpowszechnianiu nielegalnych wydawnictw szkalujących w swej treści system sprawowanej władzy i naczelne organy PRL. W toku prowadzonej sprawy zaistniały fakt udokumentowano i przekazano do Prokuratury Wojewódzkiej w Zamościu. Prokurator na mocy ustawy o amnestii (...) postanowił umorzyć". Materiały sprawy operacyjnej złożono do archiwum pod sygn. 1196/II, następnie zmikrofilmowano. Materiały i mikrofilm zniszczono w 1989 roku. Materiały o sygn. II-1196 oraz mikrofilm sygn. F-II/1196 zniszczono 30.10.1989.
Stanisław Majdański w 1984 roku był objęty śledztwem (RSD 5/84) prowadzonym przez Wydział Śledczy WUSW w Zamościu. Aresztowany 10.04.1984 z powodu redagowania i rozpowszechniania nielegalnego pisma "Roztocze". Oskarżony o to, że "produkował, przechowywał i rozpowszechniał wydawnictwa bezdebitowe nielegal[nych]. struktur >S< [Solidarności] szkalujące system władzy w PRL". W dn. 27.07.1084 prokurator umorzył śledztwo na podstawie ustawy o amnestii. Akta kontrolne śledztwa złożono do archiwum pod sygn. 160/III. Materiały o sygn. 160/III zniszczono 4.01.1990. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
W dn. 29.10.1985 zarejestrowany pod nr 11183 przez Pion V RUSW w Tomaszowie Lubelskim do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Kret" (nr rejestr. 9797) dot. "działalności nielegalnej organizacji powstałej na bazie byłych członków NSZZ >Solidarność< oraz w związku z kolportażem nielegalnego biuletynu >Roztocze< w Tomaszowie Lubelskim". Sprawę zakończono 5.10.1989, a materiały zarchiwizowano pod sygn. 2503/II. IPN Lu 077/901 (2503/II).
Figuruje w materiałach administracyjnych SB WUSW w Zamościu na kartach ewidencyjnych osób zatrzymanych i aresztowanych w 1984 roku przez Wydział Śledczy WUSW Zamość. IPN Lu 0253/13.
Stanisław Majdański występuje w materiałach administracyjnych MSW dotyczących wyborów do sejmu i senatu w 1989 roku. IPN BU 0726/57 (222/35).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Orzeczenie Sądu Okręgowego w Lublinie Wydział IV Karny z dnia 7.04.2015 w sprawie o sygn. IVK 86/15 stwierdzające, że Stanisław Majdański jako kandydat na radnego złożył zgodne z prwdą oświadczenie lustracyjne.

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 23.03.2015 w sprawie o sygn. Ppl/Lu 268/14 dot. Stanisława Józefa Majdańskiego: wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

.