Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 19-04-2019 08:11

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Stefan
Nazwisko: Jędrychowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 19-05-1910
Imię ojca: Karol
Imię matki: Teodozja
Dodatkowe informacje:

W okresie międzywojennym studiował ekonomię na USB w Wilnie. Związany był z lewicowym środowiskiem czasopisma "Poprostu" i "Żagarów". W czasie II wojny światowej współorganizator ZPP i IDP im. T. Kościuszki. Przedstawiciel PKWN w Moskwie. W 1945r. przedstawiciel Rządu Tymczasowego w Paryżu. W latach 1948-1949 wiceprezes CUP, 1949-1951 z-ca przewodniczącego PKPG, 1975-1978 ambasador PRL w Budapeszcie. W latach 1948-1972 poseł.
Źródło: AAN, Akta osobowe, sygn. 9137, Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991,Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Kierownik Resort Informacji i Propagandy PKWN Lublin 07-1944 12-1944 AAN, Akta osobowe, sygn. 9137,T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s.366;
Minister Ministerstwo Żeglugi i Handlu Zagranicznego Warszawa 28-06-1945 5-02-1947 AAN, Akta osobowe, sygn. 9137;T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 213.
Członek KC Warszawa PPR 12-1945 12-1948 AAN, Akta osobowe, sygn. 9137; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 65.
Członek sekretariat KC Warszawa PPR 01-04-1947 1-04-1948 AAN, Akta osobowe, sygn. 9137, AAN CK XX/21155 (X/1280)
Kierownik Wydział Ekonomiczny KC Warszawa PPR 12-1947 04-1948 AAN, Akta osobowe, sygn. 9137;T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 366.
Członek KC Warszawa PZPR 12-1948 12-1975 AAN, Akta osobowe, sygn. 9137; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991 s. 365.
Wiceprezes Rada Ministrów Warszawa 12-12-1951 24-10-1956 AAN, Akta osobowe, sygn. 9137; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 175.
Zastępca Członka Biuro Polityczne KC Warszawa PZPR 1956 1956 AAN, Akta osobowe, sygn. 9137.
Przewodniczący Komisja Planowania Gospodarczego Rada Minstrów Warszawa 11-07-1956 31-12-1956 AAN, Akta osobowe, sygn. 9137; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 176.
Członek Biuro Polityczne KC Warszawa PZPR 21-10-1956 10-12-1971 AAN, Akta osobowe, sygn. 9137; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s.261.
Przewodniczący Komisja Planowania Rada Ministrów Warszawa 31-12-1956 22-12-1968 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s.176.
Minister Ministerstwo Spraw Zagranicznych Warszawa 22-12-1968 22-12-1971 AAN, Akta osobowe, sygn. 9137; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 208.
Minister Ministerstwo Finansów Warszawa 22-12-1971 21-11-1974 AAN, Akta osobowe, sygn. 9137;T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 184.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kartoteka członków nielegalnych organizacji Biura "C" MSW Karta E-14/1: data zapisu: 7-III-80. Treść i nr sprawy, nazwa jednostki, stempel o treści: "Materiały w Wydz. II Biura "C" MSW nr 960/X" "b. Min. Planowania, utrzymywał kontakty i przekazywał informacje dot. gospodarki państwowej Fieldowi podejrzanemu o współpracę z obcym wyw." IPN BU 0298/789 (MSW 960/X).
Kartoteka członków nielegalnych organizacji Biura "C" MSW. Karta E-14/1: data zapisu - 27-II-80 r. Treść i nr sprawy, nazwa jednostki, stempel o treści: "Materiały w Wydz. II Biura "C" MSW nr 945/X". W 1932 r. ZPMD "Legion Młodych", 1934-35 czł. org. studenckiej "Front", pisma "Po prostu" i "Karta", 1938-39 czł. PPS, 1943-44 Zw. Patriotów Polskich, 1944 - PPR. Praca zawodowa: 1930-32 - Radio Polskie - ref. prasowy w Wilnie, 1931-32 - z-ca asystenta na Uniwersytecie im. Stefana Batorego, 1932-39 - dorywcze prace naukowe i wojsko, 1940 - Redakcja "Dziennika Ludowego", "Prawda Wileńska", 1941 - M. Kom. Wyk., Przewodniczący Komisji Planowania, redaktor Pisma "Nowe Widnokręgi", 1944 - ZPP - Kier. Wydz. Inform. i Propagandy (Moskwa - Redakcja im. Kościuszki), redaktor "Nowych Widnokręgów" w Kujbyszewie i Saratowie. IPN BU 0298/774 (MSW 250/X/945)
Kartoteka członków nielegalnych organizacji Biura "C" MSW Karta E-14/1: data zapisu - 27-II-80. Treść i nr sprawy, nazwa jednostki, stempel o treści:"Materiały w Wydz. II Biura "C" MSW nr 945/X". 1944 - Przedst. PKWN w ZSRR - Moskwa, 1945 - Przedst. Rządu Tymcz. w Polsce, 1947 - Min Żeglugi i Handlu Zagr. 1948 - KC PPR Sekr. i Kier. Wydz., 1948-52 Centr. U. Planow. i PKPG, Vicepremier Rady Min. Ambasador na Węgrzech." IPN BU 0298/774 (MSW 250/X/945)