Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adolf
Nazwisko: Juzwenko
Miejsce urodzenia: Lisowice
Data urodzenia: 07-03-1939
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Michalina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta prokuratorskie Akta zawierają m.in. pisma Okręgowego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk we Wrocławiu dot. prowadzonej przez Komitet Obywatelski "Solidarność" kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu (o obowiązku przedłożenia do kontroli wszelkich publikacji przeznaczonych do rozpowszechnienia). IPN Wr 33/169 (Ko. 469/89/III)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dot. "negatywnej inicjatywy politycznej wobec władz państwowych" (pisanie listów, postulatów, zbieranie podpisów pod petycjami itp.). W aktach zachowało się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę do krajów kapitalistycznych w okresie 10.01.1977-10.01.1981 r. z powodu prowadzenia opozycyjnej działalności politycznej skierowanej przeciwko PRL wniesione przez Wydz. III KWMO Wrocław. IPN Wr 024/8630 (101331/II)
Zabezpieczenie Operacyjne [ZO] Brak możliwości ustalenia powodu zabezpieczenia. Mat. brak - wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolno-śledcze Akta dot. "rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw". IPN Wr 039/11324 (24549/III)
Akta prokuratorskie Akta nadzoru nad śledztwem dot. "rozpowszechniania ulotek zawierających nieprawdziwe informacje o sytuacji społeczno-politycznej po wprowadzeniu stanu wojennego". IPN Wr 35/252 (Pg.Śl. II-377/82)
Akta internowania Internowany w okresie od 31.08.1982 r. do 02.09.1982 r. IPN Wr 040/1442 (IV-3751/1335)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrola operacyjna z powodu "działalności antypaństwowej, naruszającej porządek prawno-publiczny". Mat. zniszczono w jednostce operacyjnej - wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Akta dot. "sporządzania, gromadzenia i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw NSZZ "Solidarność". IPN Wr 28/105 (100/82)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowywania [SOR] Sprawa dot. "kontynuowania nielegalnej działalności związkowej (redagowanie pisma "Z dnia na dzień")". Mat. o sygn. 102824/II brak - wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sądowe Akta dot. "rozpowszechniania ulotek zawierających nieprawdziwe informacje, które mogłyby wywołać niepokój publiczny". IPN Wr 101/1228-1229 (So.W. 113/83)
.