Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Walczak
Miejsce urodzenia: Wadów
Data urodzenia: 09-04-1913
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

Członek PPR (od 1942), następnie PZPR. Absolwent Wydziału Prawa na UJ (1938 r.), dr prawa Uniwersytetu Wrocławskiego - 1949 r. Wiceprezydent Wałbrzycha (1945). Przewodniczący delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym we Wrocławiu (1946-1947), następnie przewodniczący delegatury Ministra Oświaty ds. Młodzieży we Wrocławiu (1947-1950). Pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego (1948-1964), następnie Uniwersytetu Warszawskiego (profesor). 1965-1971 przewodniczący Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce.
Źródło: AAN, KC PZPR, CK/V-1617A (8472), 8487 (19087); T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, s. 122, 126, 209, 435-436; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza część I - Zjazdy i posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Część II Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze komitetów wojewódzkich PZPR 21 XII 1948 - 31 XII 1982. Opracowali W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983, s. 134, dalej: PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983;Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Egzekutywa Komitet Wojewódzki Wrocław PZPR 1949 1949 AP Wrocław, Skład Władz Wojewódzkich PZPR we Wrocławiu 1948-1971, s. 12.
Członek Komitet Wojewódzki Wrocław PZPR 1949 1949 AP Wrocław, Skład Władz Wojewódzkich PZPR we Wrocławiu 1948-1971, s. 9.
Członek Egzekutywa Komitet Wojewódzki Wrocław PZPR 1956 1957 AP Wrocław, Skład Władz Wojewódzkich PZPR we Wrocławiu 1948-1971, s. 40.
Sekretarz Komitet Wojewódzki Wrocław PZPR 11-1956 03-1957 AP Wrocław, KW PZPR we Wrocławiu, 1199/ 74/IV/73, 1199/ 74/II/9, 1199/ 74/II/10; tamże, listy płac za lata 1956-1957; AP Wrocław, Skład Władz Wojewódzkich PZPR we Wrocławiu 1948-1971, s. 40.
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Sprawiedliwości Warszawa 04-1957 06-1965 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 209, 436.
Minister Ministerstwo Sprawiedliwości Warszawa 25-06-1965 26-10-1971 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 209.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 16-11-1968 11-12-1971 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 134.