Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leon
Nazwisko: Ruszkowski
Miejsce urodzenia: Tczew
Data urodzenia: 17-04-1940
Imię ojca: Michał
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Prokuratorskie Akta prokuratorskie w sprawie zorganizowania strajku w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku. Leon Ruszkowski był podejrzany o to, że: „w dniach od 14 do 19 grudnia 1981 r. w Gdańsku jako członek Komisji Zakładowej NSZZ »Solidarność« przy Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku nie odstąpił od udziału w zawieszonej działalności związkowej oraz wspólnie z innymi organizował i kierował nielegalnym strajkiem pracowników tej instytucji, wchodząc w skład Komitetu Strajkowego”. Śledztwo wszczęto 1.03.1982 na podstawie materiałów wyłączonych ze sprawy nr 4 Ds.-15/82. 17.03.1982 przedstawiono zarzuty, a 3.05.1982 zawieszono śledztwo z uwagi na brak możliwości ustalenia miejsca przebywania w/w. Podjęto je ponownie 27.06.1989, a 30.06.1989 prokurator wystąpił z wnioskiem o umorzenie sprawy. IPN Gd 59/5
Akta sądowe Akta sprawy dotyczącej umorzenia postępowania przeciwko Leonowi Ruszkowskiemu, który był jednym z organizatorów strajku w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku. Śledztwo rozpoczęte 1.03.1982, zawieszono 3.05.1982. Powodem było ukrywanie się w/w. Poszukiwania były prowadzone przez MO, kilkukrotnie wysyłano wezwania do stawiennictwa, prokuratura wydała również nakaz doprowadzenia do gmachu sądu. Po ponownym podjęciu śledztwa 30.06.1989 prokurator wystąpił o umorzenie śledztwa. 10.07.1989 Sąd Rejonowy w Gdańsku wydał decyzję o umorzeniu na podstawie ustawy z 29.05.1989 „o puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń” popełnionych z pobudek politycznych. Wyrok stał się prawomocny 25.07.1989. IPN Gd 681/38
Sprawa Obiektowa [SO] Pojawia się w materiałach zarejestrowanej 14.11.1980 sprawy obiektowej o krypt. „Klan” (przerejestrowanej następnie na „Związek”) dotyczącej „operacyjnej ochrony” NSZZ Solidarność w Gdańsku. Występuje w wykazie osób poszukiwanych, które były prowadzone przez grupę poszukiwawczą Wydziału V KWMO w Gdańsku. W materiałach znajdują się również dokładne dane na temat rodziny Leona Ruszkowskiego. IPN Gd 003/166 t. 16, 26 (185/IV)
.