Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt
Nazwisko: Majgier
Miejsce urodzenia: Rudniki
Data urodzenia: 08-05-1940
Imię ojca: Jan
Imię matki: Julia
Dodatkowe informacje:

Ppl-Rz-174/10, zarządzenie z dn. 29.04.2011 dot. Zygmunta Majgiera. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Notatka z rozmów na temat powołania wolnego związku przy PSM w Przemyślu. IPN-Rz-034/124 (372/II)
Sprawa Obiektowa [SO] Materiały dotyczą działalności NSZZ "Solidarność" w Przemyślu. IPN-Rz-036/12 (15/IV)
Akta śledcze Protokół przesłuchania w charakterze świadka. IPN-Rz-035/39 (39/III)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w związku z udziałem w "nielegalnych zgromadzeniach i imprezach prosolidarnościowych. Podejrzany był o produkcję i kolportaż ulotek." Materiałów brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Protokoły przesłuchań ww. oraz meldunek o zatrzymaniu w związku z "podejrzeniem o kolportaż ulotek o treści antypaństwowej na terenie Przemyśla." IPN-Rz-035/30 (30/III)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały dotyczą NSZZ "Solidarność" w Przemyślu oraz uroczystości religijno-patriotycznych. IPN-Rz-034/439 t. 3 (847/II)
Akta kontrolne śledztwa Akta dotyczą udziału ww. w "nielegalnym zebraniu (...) o charakterze antysocjalistycznym". IPN-Rz-034/183 (462/II)
Sprawa Obiektowa [SO] Rozpracowywany w związku z udziałem w majowych uroczystościach patriotyczno-religijnych na terenie Przemyśla. IPN-Rz-034/198 (478/II)
Akta śledcze Śledztwo w sprawie wystąpień publicznych "mogących wywołać niepokoje publiczne", oraz produkcji i kolportażu ulotek o "wrogiej treści". IPN-Rz-035/55 (56/III)
Akta śledcze Materiały dotyczą śledztwa w sprawie uczestnictwa w majowych uroczystościach patriotyczno-religijnych. IPN-Rz-035/83 (84/III)
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo w sprawie zorganizowania kontrmanifestacji 1 maja 1988 r. IPN-Rz-035/134 (135/III)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 14.01.1988 pod nr 8334 przez Wydz. III WUSW w Rzeszowie jako figurant KE krypt. "201", 4.11.1988 przekwalifikowany na SOR krypt. "Lider". Rozpracowywany w związku z "działalnością antypaństwową naruszającą porządek prawno-polityczny". Materiałów brak, wpis na podstwie zapisów kartoteczno ewidencyjnych.