Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-02-2020 08:39

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Aleksander Andrzej
Nazwisko: Oleszko
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Data urodzenia: 27-03-1943
Imię ojca: Adam
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:

W latach 1966-1968 słuchacz WUML na kierunku filozoficzno-socjologicznym.
W PZPR od 1967 r. Członek PZPR od 16.11.1968 r.
Materiał źródłowy z lat 1976,1977,1978, 1980 poświadcza pełnienie przez Aleksandra Oleszko funkcji przewodniczącego Zespołu ds. Listów, Skarg i Wniosków oraz Zespołu ds. Listów i Skarg KW PZPR w Rzeszowie.
Po 1980 r. pełnił "przez dwie kadencje" funkcje zastępcy członka Plenum KW PZPR w Rzeszowie.
W aktach osobowych, w Opinii z 1985 r. znajduje się informacja:"Przez cały okres swej pracy zawodowej jest członkiem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego KW PZPR oraz lektorem". Źródła z 1980 r. i 1981 r. poświadczają jego obecność w Komisji d/s pracy partii w organach i organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego i Komisji d/s przestrzegania prawa, bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Członek ZHP w latach 1954-1960.
Członek ZMS w latach 1960-1969.
Członek ZSP w latach 1961-1966.
Członek TPPR od 1968 r.
Członek ORMO od 1972 r.
Od 01.06.1975 r. pełnił funkcje prezesa Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
W latach 1977-1980 członek prezydium WK FJN.
APRz, Akta osobowe KW PZPR w Rzeszowie, dot. Aleksandra Oleszko, 811, k. 1, 4, 18, 33; APRz, KW PZPR w Rzeszowie, sygn. 280, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KW, 18 IV 1977 r., k. 111; APRz, KW PZPR w Rzeszowie, sygn. 286, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KW, 30 III 1978 r., k. 100; APRz, KW PZPR w Rzeszowie, sygn. 299, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KW, 27 III 1980 r., k. 174; APRz, KW PZPR w Rzeszowie, sygn. 103, Komisja d/s pracy partii w organach i organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, [1980 r.], k. 128; APRz, KW PZPR w Rzeszowie, sygn. 104, Komisja d/s przestrzegania prawa, bezpieczeństwa i porządku publicznego, [1981 r.], k. 346.
Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Instruktor Wydział Administracyjny KW RZESZÓW PZPR 01-03-1970 30-06-1973 APRz, Akta osobowe KW PZPR w Rzeszowie, dot. Aleksandra Oleszko, 811, k. 4, 18, 33.
Zastępca Kierownika Wydział Organizacyjny KW RZESZÓW PZPR 01-07-1973 28-02-1974 APRz, Akta osobowe KW PZPR w Rzeszowie, dot. Aleksandra Oleszko, 811, k. 4, 18, 22, 24, 26.
Członek Plenum KW RZESZÓW PZPR 1976 1980 APRz, Akta osobowe KW PZPR w Rzeszowie, dot. Aleksandra Oleszko, 811, k. 1.