Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław Marcin
Nazwisko: Zawadzki
Miejsce urodzenia: Jawiszowice
Data urodzenia: 23-03-1950
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Paulina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zainteresowanie operacyjne/Kandydat na Tajnego Współpracownika [kTW] W dn. 20.10.1982 r. zmiana charakteru zainteresowania na "kandydat na TW". "Zrezygnowano z opracowania w dniu 22.08.83 z powodu niechęci do współpracy". Materiały o sygn. 29631/I-k zniszcz. 9.11.1988. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta penitencjarne Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał działalności związkowej. Organizował i uczestniczył w strajku w KWK "Piast" w Tychach-Bieruń Nowy w dn. 14-28.12.1981 r. IPN Ka 34/127
Akta administracyjne "Teczki osób zwolnionych po 48 godzinach i osoby aresztowane bez internowania". Dokumentacja luźna dotycząca działalności związkowej. IPN Ka 0120/4 (230/Śl)
Akta kontrolno-śledcze Organizował i kierował strajkiem okupacyjnym w KWK "Piast" w Tychach-Bieruń Nowy. Zatrzymany w dn. 28.12.1981 r. Sprawę prowadziła Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gliwicach (sygn. akt Pg Śl. II-28/81). Postanowieniem z dn. 30.12.1981 r. zatrzymanego osadzono w Areszcie Śledczym w Katowicach. WPG w dn. 9.01.1982 r. skierowała akt oskarżenia do Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. IPN Ka 029/685 (9296/III)
Akta sądowe Zarzut organizowania i kierowania strajkiem okupacyjnym w KWK "Piast" w Tychach-Bieruń Nowy. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach w dn. 11-12.05.1982 r. wydał wyrok uniewinniający z powodu braku właściwości sądu wojskowego w stosunku do cywili i nakazał natychmiastowe zwolnienie z aresztu (sygn. akt So.W.331/82). IPN Wr 101/6427
Akta internowania Po zwolnieniu z Aresztu Śledczego w Katowicach został internowany za udział w strajku w KWK "Piast" do Ośrodka Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. IPN Ka 043/181 (39161/II)
Akta internowanego Internowany za udział w strajku w KWK "Piast". Karta depozytowa. IPN Ka 43/341(24/82), IPN Ka 42/890 (24/82)
Materiały ewidencyjne Rejestrowany w kategorii zastrzeżenie wyjazdów za granicę. Zastrzeżenie wniósł Wydz. Śledczy KWMO Katowice. Wpis na podst. zapisów ewid.-kartotecz.