Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Zygmunt Kazimierz
Nazwisko: Rybicki
Miejsce urodzenia: Panki
Data urodzenia: 15-05-1925
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

Wg materiału aktowego: prof. zw. nauk prawnych. Od 1941 do 1944 robotnik w wodociągach miejskich w Częstochowie. Od 1942 do 1945 w "Szarych Szeregach". Od 1947 w PPS, a od 15.12.1948 w PZPR. Od 02.1947 do 10.1948 urzędnik w Kancelarii Rady Państwa. Od 11.1948 do 10.1950 asystent, starszy asystent w Akademii Nauk Politycznych. Od 11.1950 st. asystent, prof. na Uniwersytecie Warszawskim. Od 11.1956 do 10.1965 adiunkt, nast. prof. nadzwyczajny PAN (Instytut Nauk Prawnych). Od 06.1963 do 05.1965 dyrektor departamentu w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego (urlop bezpłatny na UW). Od 1965 do 1969 prorektor Uniwersytetu Warszawskiego. 13.01.1968 zatwierdzony na Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. 3.05.1969 Rada Państwa nadała mu tytuł profesora zwyczajnego nauk prawnych. Od 1969 do 09.10.1980 rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Był członkiem Partyjno-Rządowej Komisji ds. Przeglądu i Unowocześniania Struktur Organizacyjnych Gospodarki i Państwa (dokument z Wydz. Polityki Kadrowej KC; W-wa, wrzesień 1986). Zmarł 1.05.1989.
Źródła: AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka [KC PZPR, CK], sygn. 11365 (dawna sygnatura: CK/VII-1778); AAN, KC PZPR, sygn. XI/1038, k. 119-120.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Zastępca Członka KC Warszawa PZPR 11-12-1971 02-1980 PZPR, Zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 155, 180.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 15-02-1980 07-1981 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 11365; PZPR, Zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 201.
Podsekretarz Stanu Urząd Rady Ministrów Warszawa 29-10-1980 12-1985 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 11365; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 179.
Sekretarz Stanu Urząd Rady Ministrów Warszawa 17-12-1985 05-1989 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 11365; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 179.