Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław Jan
Nazwisko: Majewski
Miejsce urodzenia: Międzychód
Data urodzenia: 08-04-1923
Imię ojca: Adam
Imię matki: Wiktoria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Materiały prowadzono w związku z rozpracowywaniem „nielegalnej organizacji” pod nazwami „Krajowy Ośrodek – Kraj” oraz „Krajowy Komitet Porozumiewawczy Kraj” działającej w latach 1949-1952. W/w w ramach działalności na terenie woj. poznańskiego zbierał i przekazywał do ośrodka centralnego w Warszawie wiadomości o charakterze wywiadowczym. IPN Po 003/353 (357/IV)
Akta kontrolno-śledcze Materiały prowadzone w związku z oskarżeniem o to, że od połowy 1949 r. do dnia 29.06,1952 r. (dzień aresztowania) na terenie Poznania występując pod ps. „Michał” w/w „usiłował przemocą zmienić ustrój Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w ten sposób, że w maju 1950 r. wstąpił do (…) nielegalnej organizacji pn. „Kraj” mającej na celu poprzez szpiegostwo, dywersję, terror i wrogą propagandę obalenie ludowo-demokratycznego ustroju Polski, werbował do niej nowych członków i wykonywał inne polecenia.” W dniu 18.10.1952 r. sprawę przekazano do Naczelnej Prokuratury Wojskowej z wnioskiem o przekazanie do Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie. IPN BU 0330/162 (4578/III), IPN BU 01236/1554 (2378/3) mkf
Akta sądowe W/w w związku z oskarżeniem o przynależność do tajnej, nielegalnej organizacji pn. „Kraj”, której celem było „obalenie ludowo-demokratycznego ustroju Polski” dn. 29.11.1952 r. został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności, utratę praw publicznych na 5 lat oraz przepadek mienia. Na mocy amnestii z 1952 r. karę złagodzono do 10 lat pozbawienia wolności. W dn. 30.05.1956 r. Sąd Wojewódzki dla m. st. Warszawy postanowił skrócić karę do 5 lat pozbawienia wolności. Ostatecznie dn. 21.11.1956 r. Sąd Wojewódzki dla m. st. Warszawy postanowił warunkowo zwolnić z odbywania reszty kary pozbawienia wolności wobec w/w. IPN BU 1068/253 (Sr 866/52)
Sprawa Ewidencyjno-Obserwacyjna Rozpracowywany przechodzi w materiałach archiwalnych sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej o kryptonimie „Kraj”, założonej na kontrolowanego, byłego członka „nielegalnej, antypaństwowej organizacji” pod nazwą „Kraj”. IPN Po 08/663 (5322/II), IPN Po 0186/1869 (2285/2) mkf
Opracowanie faktologiczne Charakterystyka działalności członków i współpracowników tajnej organizacji „terrorystyczno-wywiadowczo-dywersyjnej” funkcjonującej pod nazwami „Krajowy Ośrodek – Kraj” oraz „Krajowy Komitet Porozumiewawczy Kraj” w okresie od 1949 do 1952 r. IPN Po 05/233, IPN Bu 0185/88
.