Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 18-03-2020 14:23

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zenon
Nazwisko: Perwenis
Miejsce urodzenia: Pawlukańce k. Wilna
Data urodzenia: 05-03-1949
Imię ojca: Roman
Imię matki: Felicja


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczą wyborów do Zarządu Zakładowego NSZZ „Solidarność” w przedsiębiorstwie „ZAMECH” z Elbląga. Dodatkowo podane są charakterystyki członków Zarządu - m.in. w/w. IPN GD 07/49 (50)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] / Sprawa Obiektowa [SO] Kwestionariusz Ewidencyjny Zenona Perwenisa- pseudonim „Gracz”, włączony do Sprawy Obiektowej „Rozwój”. W/w został zarejestrowany w związku z „wykorzystywaniem organizacji społeczno – politycznych, instytucji i związków zawodowych do prowadzenia negatywnej działalności politycznej”. Zakończono z powodu „nie stwierdzenia wrogiej działalności”. Materiałów o sygn. II-853 oraz IV-19 brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Materiały internowanego w czasie stanu wojennego. Zatrzymany decyzją Komendanta KWMO Elbląg Nr 58/CH/81 z 12.12.1981, z powodu „zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego przez to, że organizowałby nielegalne zbiegowiska”. Internowanie zostało uchylone decyzją z 17.03.1982. IPN Bi 71/176 (42/158)
Akta operacyjne W/w został internowany przez Wydział III „A” w okresie 13.12.1981 – 02.04.1982 w ramach wprowadzania stanu wojennego . Materiałów brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] Operacyjne zabezpieczenie obrad III Krajowego Forum Samorządu Pracowniczego, które odbyło się w dniach 8-10.05.1989. Informacje o opozycyjnej działalności w/w: internowany, członek prezydium b. KZ NSZZ „Solidarność” w okresie 1981-1982, brał udział w III Krajowym Forum Samorządu Załogi. IPN GD 003/195 k.85 (IV-224)
Akta paszportowe Dokumentacja zawiera informacje o zakazie wyjazdów „do wszystkich krajów świata” z 15.02.1982. Wydział III „A” wniósł zastrzeżenie w związku z udziałem w/w w ZR NSZZ „Solidarność” w Elblągu. Zastrzeżenie odwołano 04.10.1985. EAEL 31338