Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech Andrzej
Nazwisko: Myślecki
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 22-07-1948
Imię ojca: Leon
Imię matki: Zdzisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Internowany w okresie od 21.12.1981 do 19.08.1982 za "naruszanie obowiązującego porządku prawnego". IPN Wr 30/485 (173/82)
Akta internowania Internowany w okresie od 21.12.1981 do 19.08.1982. Materiałów o sygn. IV-3751/270 brak - wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Brak możliwości ustalenia powodu rejestracji. Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej.
Akta prokuratorskie Akta dot. prowadzenia nielegalnej działalności w "Solidarności Walczącej", w strukturach której W. Myślecki pełnił funkcję kierowniczą ("nadzorował pracę pionu techniczno-organizacyjnego, koordynował kolportaż bezdebitowych wydawnictw oraz organizował skrzynki kontaktowe"). Część dokumnetów zachowała się w aktach o sygn. IPN Wr 33/675 (2 Ds. 62/84) t. 1-3. Materiałów o sygn. 2 Ds. 126/83 brak - wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta kontrolne śledztwa Akta dot. prowadzenia nielegalnej działalności w "Solidarności Walczącej", w strukturach której W. Myślecki pełnił funkcję kierowniczą - występował pod ps. "Cyprian" (produkcja i kolportaż nielegalnych wydawnictw). IPN Wr 039/11404 (24662/III)
Akta prokuratorskie Akta dot. działalności w nielegalnym związku "Solidarność Walcząca" IPN Wr 33/318 (III Dsn 99/83/Wr VI)
Akta sądowe Akta dot. postępowania w sprawie drukowania i kolportażu nielegalnych wydawnictw "Solidarności Walczącej". 26.07.1984 postępowanie umorzono na mocy amnestii. IPN Wr 18/57 (IIK. 593/84)
Akta prokuratorskie 16.11.1984 w Prokuraturze Rejonowej Wrocław-Śródmieście we Wrocławiu Zastępca Prokuratora Rejonowego (...) i Naczelnik Wydz. WUSW we Wrocławiu (...) przeprowadzili rozmowę ostrzegawczą z W. Myśleckim w związku z podpisaniem przez niego oświadczenia w sprawie ks. J. Popiełuszki. IPN Wr 33/170 (Ko. 686/84/IV/Pf)
Akta prokuratorskie Akta dot. "prowadzenia działań zmierzających do wywołania niepokoju publicznego" na terenie Wrocławia. IPN Wr 33/733 (2 Ds. 54/85)
Akta paszportowe W aktach paszportowych zachowało się pismo Naczelnika Wydz. Paszportów z dnia 31.03.1982: "W związku z wpłynięciem >Z< [zastrzeżenia wyjazdu za granicę] z Wydz. III KWMO-Wrocław, proponuję utrzymać w mocy decyzję negatywną [dot. wydania paszportu]". Z dokumentacji kartotecznej wynika również, iż Wydz. III-1 wniósł zastrzeżnie wyjazdu za granicę do wszystkich krajów świata na okres 05.05.1987-04.05.1989 "ze względu na bezpieczeństwo państwa, obronność kraju, ochronę tajemnicy". EAWR 121352