Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Mieczysław Rudolf
Nazwisko: Trześniak
Miejsce urodzenia: ZSRS
Data urodzenia: 18-04-1915
Imię ojca: Rudolf
Imię matki: Maria
Znany/a też jako:
Mieczysław Rudolf Trześniak
urodzony/a 18- 04-1915 PASIECZNA
Imiona rodziców: Rudolf Maria


Dodatkowe informacje:

Członek Komunistycznej Partii Polskiej od 1933 r.
W PPR od 1946 r. Członek PZPR od 15.12.1948 r.
Słuchacz Szkoły Partyjnej w Łodzi - brak bliższych danych.
W latach 1955-1956 r. słuchacz 2-letniej Szkoły Partyjnej przy Komitecie Centralnym PZPR w Warszawie.
Absolwent Wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu i Leninizmu - brak bliższych danych.
Po raz ostatni, jako członek Plenum i Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Rzeszowie, wystąpił w materiałach z posiedzenia drugiego wymienionego organu w dniu 7.10.1955 r.
Do sierpnia 1955 r. pełnił funkcję kierownika Wydziału Organizacyjnego Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Rzeszowie.
W latach 1961-1972 poseł na Sejm PRL.
Po raz ostatni, jako członek Plenum i Egzekutywy Komitetu Powiatowego PZPR w Jaśle, wystąpił w materiałach z posiedzenia drugiego wymienionego organu w dniu 28.05.1975 r.
Po raz ostatni, jako członek Plenum Komitetu Miejskiego PZPR w Jaśle, wystąpił w materiałach z posiedzenia wymienionego organu z dnia 22.09.1986 r.
Źródło: AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, 38, k. 80, 80v; tamże, 40, k. 62, 62v; tamże, 190, k. 118, 119; tamże, 192, k. 153, 154; tamże, 193, k. 177; tamże, 270, k. 146; Nowiny Rzeszowskie, 9 V 1969 r., s. 5; AP Rzeszów, KP PZPR w Jaśle, 133, k. 229; AP Rzeszów, KM PZPR w Jaśle, 38, k. 195.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Ii Sekretarz Komitet Powiatowy Przemyśl PPR 1947 AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, 270, k. 146.
I Sekretarz Komitet Powiatowy Jasło PPR 12-1947 AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, 270, k. 146.
Członek Plenum Komitet Wojewódzki RZESZÓW PZPR 12-06-1949 AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, 1, k. 38, 39, 97.
I Sekretarz Komitet Powiatowy Krosno PZPR 01-09-1950 27-06-1953 AP Rzeszów, KP PZPR w Krośnie, 10, k. 5; tamże, 6, k. 156, 164.
Zastępca Kierownika Wydział Organizacyjny Komitet Wojewódzki RZESZÓW PZPR 06-1953 AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, 170, k. 121, 122.
Członek Egzekutywa Komitet Wojewódzki RZESZÓW PZPR 05-1954 AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, 181, k. 194.
I Sekretarz Komitet Miejski RZESZÓW PZPR 02-08-1956 11-02-1958 AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, 198, k. 1, 4; AP Rzeszów, KM PZPR w Rzeszowie, 31, k. 167, 173, 174, tamże, 90, k. 64.
I Sekretarz Komitet Powiatowy Jasło PZPR 13-02-1958 16-01-1971 AP Rzeszów, KP PZPR w Jaśle, 250, k. 92, 97, 98; tamże, 84, k. 1, 16, 17.
Przewodniczący Wojewódzka Komisja Rewizyjna Komitet Wojewódzki Krosno PZPR 17-02-1978 8-01-1980 AP Rzeszów O/Sanok, KW PZPR w Krośnie, 3, b.p.; tamże, 4, k. 279, 285.
Członek Plenum Komitet Miejski Jasło PZPR 05-12-1979 AP Rzeszów, KM PZPR w Jaśle, 30, k. 342, 343, 352.