Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Galas
Miejsce urodzenia: Krzyszkowice
Data urodzenia: 06-02-1944
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Aniela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze Akta kontrolno-śledcze w których przechodzi Mieczysław Galas. Zawierają protokoły przesłuchań, meldunki, protokoły przeszukań w tym wykaz dowodów rzeczowych w protokole przeszukania mieszkania Mieczysława Galasa w którym znaleziono wydawnictwa sygnowane przez NSZZ "Solidarność" przeznaczone do kolportażu. IPN Kr 07/5358 (5690/III)
Akta Sądowe Akta sprawy sądowej osób oskarżonych z art. 48 Dek. z 12.12.1981 r. o stanie wojennym. Druk wydawnictw bezdebitowych zakwestionowanych m.in. w mieszkaniu Mieczysława Galasa, którego podejrzewano również o pomoc w ukrywaniu się działacza opozycyjnego poszukiwanego listem gończym. IPN Kr17/286 (II Ko A 2/83/S)
Akta prokuratorskie Mieczysław Galas przechodzi w aktach dotyczących osób oskarżonych na podstawie dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym. Kolportaż literatury bezdebitowej. IPN Kr 303/219-224 (II Ds 44/83)