Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Benedykt
Nazwisko: Zawada
Miejsce urodzenia: Dąbrówka
Data urodzenia: 24-04-1949
Imię ojca: Jan
Imię matki: Bożena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Benedykt Zawada 20.10.1980 zarejestrowany do SOR krypt. "Mechanik" pod nr 6353 założonej na fakt nastroju niezadowolenia w postaci wysyłania petycji i skarg do KC PZPR przez załogę Pomorskiej Odlewni i Emalierni w Grudziądzu z uwagi na nierówny podział funduszu płac i związane z tym przerwy w pracy. Ww. w sierpniu 1980 był jednym z inicjatorów strajku w POiE w Grudziądzu. Wybrany do tymczasowego prezydium Założycielskiego Komitetu Zakładowego NSZZ "Solidarność" w POiE w Grudziądzu, od 25.01.1981 członek KZ NSZZ "Solidarność" przy POiE w Grudziądzu. Był organizatorem strajku ostrzegawczego 3.10.1980 w zakładzie nr 2 POiE w Grudziądzu dotyczącym przestrzegania porozumienia w sprawie środków masowego przekazu, podwyżek płac i swobody organizowania "Solidarności". Sprawę zakończono poinformowaniem władz politycznych i administracyjnych. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 658/II. IPN By 081/398 (658/II)
Akta sądowe Akta w sprawie B. Zawady, który 14.12.1981 na terenie zakładu Pomorskiej Odlewni i Emalierni w Grudziądzu usiłował zorganizować masówkę robotników wiedząc o tym, że działalność NSZZ "Solidarność" wobec wprowadzenia stanu wojennego została zawieszona. Dochodzenie wszczęte 15.12.1981 prowadził Wydz. Śledczy KMMO w Grudziądzu (RSD-711/81). 16.12.1981 akta skierowano do Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu (Ds-1413/81) do prowadzenia postępowania w trybie doraźnym.16.12.1981 przesłuchiwany i tymczasowo aresztowany. 18.12.1981 zamknięto śledztwo. 19.12.1981 sporządzono akt oskarżenia. Ww. został skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z 29.12.1981 na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (III Wz 2422/82) z 22.12.1982 ww. został warunkowo przedterminowo zwolniony na okres próby do 23.12.1983. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z 28.06.1989 skazanie ww. postanowiono "przebaczyć i puścić w niepamięć". IPN By 132/46
Akta sądowe Akta dotyczące rewizji wyroku Sądu Wojewódzkiego w Toruniu w sprawie Benedykta Zawady, 29.12.1981 skazanego na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności za zorganizowanie na terenie Pomorskiej Odlewni i Emalierni w Grudziądzu strajku robotników. Decyzją Sądu Najwyższego w Warszawie z 19.04.1982 wyrok I instancji wobec ww. został utrzymany. IPN BU 754/105
Akta penitencjarne Tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu z 16.12.1981 w związku z postępowaniem nr Ds. 1413/81. 29.12.1981 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu (II K.34/81) na karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (III Wz 2422/82) z 22.12.1982 warunkowo przedterminowo zwolniony. W okresie 17.12.1981-18.03.1982 przebywał w Zakładzie Karnym w Grudziądzu, od 18.03.1983 do 9.04.1982 w Zakładzie Karnym w Koronowie, od 9.04.1982 do 23.12.1982 w Zakładzie Karnym w Potulicach. IPN By 98/166 (38/1724).
Akta operacyjne Materiały dotyczące wprowadzenia stanu wojennego na terenie woj. toruńskiego. Benedykt Zawada figuruje w "wykazie osób, które z racji swej negatywnej postawy politycznej nie powinny być wcielone do WP" sporządzonym 23.01.1981 przez Wydz. III "A" KWMO Toruń. Ww. figuruje również w "planie realizacji internowanych z terenu woj. toruńskiego" sporządzonym 19.09.1981 jako członek NSZZ "Solidarność" i sympatyk KOR. Podstawą do zatrzymania ww. było nawoływanie do nielegalnych zgromadzeń i uczestnictwo w nich oraz "podburzanie do nieposzanowania prawa". IPN By 466/1 (IPN 0754/82,156/82), IPN By 466/2 (IPN 0754/83,156/83)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany w ramach KE jako organizator strajku 14.12.1981 w Pomorskiej Odlewni i Emalierni w Grudziądzu. Skazany 14.12.1981 przez Sąd Wojewódzki w Toruniu na karę 18 miesięcy pozbawienia wolności. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 1151/II zniszczone 2.02.1990 przez RUSW w Grudziądzu. Materiałów o sygn. 1151/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.