Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek
Nazwisko: Rusakiewicz
Miejsce urodzenia: BARLINEK
Data urodzenia: 15-06-1964
Imię ojca: Marian
Imię matki: Danuta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Kontrolno- Śledcze Kolportaż ulotek i uczestnictwo w nielegalnym związku "Młodzieżowy Ruch Oporu" w Gorzowie Wielkopolskim. IPN Sz 03/27 (76/III)
Akta Administracyjne W dokumentacji ewidencyjnej Wydz. Śledczego znajduje się zastrzeżenie wyjazdów za granicę na okres roku od 06.11.1982. IPN Sz 05/08 t. 37 (8/90)
Akta Sądowe Sprawa dotyczyła kolportażu nielegalnych wydawnictw oraz członkostwa w Ruchu Młodzieży Niezależnej. Sąd rejonowy wyrokiem z dnia 07.08.1985 uniewinnił Marka Rusakiewicza od zarzucanych mu czynów. Sąd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim uchylił wyrok i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia dnia 15.11.1985. Sąd rejonowy ponownie wydał wyrok uniewinniający dnia 22.02.1986, od czego rewizję wniósł prokurator. Rewizja została uwzględniona przez sąd II instancji i skierowana do ponownego rozpatrzenia. Sąd rejonowy umorzył postępowanie na mocy ustawy z dnia 17.07.1986 "o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw". IPN Sz 206/1 t. 1-8 (II K886/86)
Akta Penitencjarne Tymczasowo aresztowany 05.03.1985 w AŚ w Zielonej Górze, a od 16.07.1985 w AŚ w Międzyrzeczu. Zwolniony 07.08.1985. IPN Sz 14/44
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany pod nr. 5735 przez Wydz. III KWMO w Gorzowie Wielkopolskim. Udział w Młodzieżowym Ruchu Oporu, kolportaż ulotek. Numer figuranta Go5735 przerejestrowano do SOR "Dezerterzy" (Go8605). Mat. zniszczone w jednostce operacyjnej, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Przynależność do nielegalnej organizacji Młodzieżowy Ruch Oporu, kolportaż ulotek i "nielegalnych wydawnictw". Mat. zniszczone w jednostce operacyjnej w 1990
Akta Wykroczenia "Podjęcie działań w celu wywołania niepokoju publicznego" poprzez uczestnictwo w demonstracji 12.06.1987 w czasie wizyty Papieża w Gdańsku. IPN Sz 03/82 (197/III)
.