Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Józef
Nazwisko: Maciejewski
Miejsce urodzenia: Szostaki
Data urodzenia: 15-03-1925
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Antonina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Dot. organizacji ZWZ-AK działającej na terenie powiatu Siedlce. W 1945 część szeregowych członków ww. organizacji ujawniła się po ogłoszeniu amnestii. Sprawę zamknięto, materiały złożono do archiwum. Na aktywnych działaczy założono nowe sprawy. W/w nosił pseudonim "Sęp VIII" lub "Sęp XIII", w 1944 ppor. AK, pełnił funkcję sekcyjnego, z-ca dowódcy plutonu. Ujawnił się w 1.10.1945. IPN Bu 0203/1984 t. 3 (31300/II).
Akta administracyjne Listy ujawnionych oficerów i szeregowych AK. W/w był członkiem AK okręgu lubelskiego. Ujawnił się przed KL dn. 01.10.1945 w Siedlcach. IPN Bu MBP 1136 (106/251, 819/d/IV), IPN Bu 26/3.
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] W/w został zarejestrowany pod numerem 1587 w kategorii kandydata na TW. Brak dowodów podjęcia próby pozyskania do współpracy. Materiały złożono w Wydz. "C" KWMO Koszalin pod numerem 12254/WS, następnie zniszczono, protokół brakowania nr 43/82 poz. 1484. Materiałów sygn. 12254/WS brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.