Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Michał Franciszek
Nazwisko: Zaleski
Miejsce urodzenia: Kamień
Data urodzenia: 14-07-1952
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Irena


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Prezydent Miasta Urząd Miasta Toruń 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
29.07.1986 upoważniony przez Wydz. „C” WUSW w Toruniu do prac tajnych, MOB nr 0212/0272/86. Karta Mkr-2 z kartoteki MOB WUSW Toruń; karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW.
Akta paszportowe Wydziału Paszportów KWMO/WUSW w Toruniu z okresu 1975-1990. Karta Pz-4/1 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; akta o sygn. IPN By 681/9785 (EATO 9785 9785; EABY 927/Br).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl 244/08/Gd zarządzenie z dnia 05.12.2008 r. dotyczące Michała Franciszka Zaleskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.