Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Waldemar
Nazwisko: Jakson
Miejsce urodzenia: Świdnik
Data urodzenia: 21-05-1956
Imię ojca: Józef
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego. Waldemar Jakson był Internowany od dnia 14.12.1981 do 17.09.1982 w Zakładzie Karnym w Załężu. Akta internowanego o sygn. IPN Rz-52/537; zapis w ZSKO-90.
Zarejestrowany przez Wydz. Śledczy KWMO w Lublinie w ramach akcji "KLON" trwającej w okresie 13.12.1981-30.06.1983, dotyczącej działalności NSZZ "Solidarność i osób internowanych. Materiały archiwalne o sygn. II/10190 dotyczące W. Jaksona zniszczono w Wydz. Śledczym WUSW Lublin. Karta Mkr-3 z kartoteki ogólnoinformacyjnej KWMO/WUSW Lublin-Biała Podlaska-Chełm-Zamość; zapis w ZSKO-88 i ZSKO-90.
W dniu 21.07.1982 został zarejestrowany pod nr. 28140 przez Wydz. V KWMO Lublin w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Zorza" jako aktywny działacz b. NSZZ "Solidarność", "prowadzący wrogą działalność polityczną wymierzoną przeciwko PRL". Dnia 25.11.1985 zdjęto z ewidencji "z powodu zaprzestania wrogiej działalności". Materiały archiwalne nr II/10770 złożono w Wydz. "C" WUSW Lublin, następnie zmikrofilmowano (mkf.10770/2). Akta KE zniszczono w dniu 03.01.1990 na podstawie protokołu brakowania nr 22/90. Dziennik rejestracyjny WUSW w Lublinie poz. 28140; dziennik archiwalny o sygn. II WUSW w Lublinie poz. 10770; książki ewidencji mikrofilmów o sygn. II WUSW w Lublinie poz. 214; mikrofilm o sygn. IPN Lu 0229/880 (10770/2).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

278 Ppl/Lu/08 - Zarządzenie z dn. 10.06.2009 r. dot. Waldemara Jaksona. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego.