Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 18-03-2020 14:23

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Zofia Józefa
Nazwisko: Hałasik
Nazwisko rodowe: Szczepańska
Miejsce urodzenia: Ulanica
Data urodzenia: 08-06-1937
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

W materiałach archiwalnych znajdują się dwie rozbieżne daty wstąpienia do PZPR Zofii Hałasik. Według wykazu osób proponowanych do Egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR w Przeworsku, który został sporządzony na konferencję wyborczą z dnia 24.10.1975 r., zgłosiła swój akces do partii 16.02.1960 r. We wnioskach personalnych Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Przemyślu z 19.11.1976 r. i 06.02.1982 r. znajduje się informacja, że wstąpiła do PZPR w dniu 16.02.1970 r.
Po raz ostatni, jako członek Egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR w Przeworsku, wystąpiła w materiałach z posiedzenia tego organu z 18.11.1976 r.
Po raz ostatni, jako członek Plenum Komitetu Miejskiego PZPR w Przeworsku, wystąpiła w materiałach z posiedzenia tego organu z 28.04.1977 r.
Zofia Hałasik pracowała na stanowisku zastępcy kierownika wydziału w Komitecie Wojewódzkim PZPR w Przemyślu do dnia 30.11.1989 r.
Źródło: AP Przemyśl, KM PZPR w Przeworsku, 3, k. 38;, tamże, 23, k. 381; tamże, 12, k. 388; AP Przemyśl, KW PZPR w Przemyślu, 31, k. 230-232; tamże, 103, k. 55; tamże, Listy płac X-XII 1989 [dokumentacja niearchiwalna], 62, k. 157.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Referent Ogólny Komitet Powiatowy Brzozów PZPR 1959 1962 AP Przemyśl, KW PZPR w Przemyślu, 31, k. 232.
Członek Plenum Komitet Miejski Przeworsk PZPR 24-10-1975 AP Przemyśl, KM PZPR w Przeworsku, 3, k. 21, 22.
Członek Egzekutywa Komitet Miejski Przeworsk PZPR 24-10-1975 AP Przemyśl, KM PZPR w Przeworsku, 3, k. 3, 17.
Członek Wojewódzka Komisja Rewizyjna Komitet Wojewódzki Przemyśl PZPR 14-11-1975 "Nowiny", 15-16 XI 1975 r., s. 2.
Kierownik Referat Listów i Inspekcji Komitet Wojewódzki Przemyśl PZPR 01-12-1976 AP Przemyśl, KW PZPR w Przemyślu, 31, k. 230.
Kierownik Referat Skarg i Listów Komitet Wojewódzki Przemyśl PZPR 01-02-1977 31-01-1982 AP Przemyśl, KW PZPR w Przemyślu, 103, k. 55; tamże, Listy płac I-IV 1977 r. [dokumentacja niearchiwalna], 6, k. 195; tamże, Listy płac I-III 1982 r. [dokumentacja niearchiwalna], 24, k. 31.
Zastępca Kierownika Wydział Organizacyjny Komitet Wojewódzki Przemyśl PZPR 01-02-1982 AP Przemyśl, KW PZPR w Przemyślu, 103, k. 55; tamże, Listy płac I-III 1982 [dokumentacja niearchiwalna], 24, k. 80.