Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Władysław Józef
Nazwisko: Łukasik
Miejsce urodzenia: Inowrocław
Data urodzenia: 23-03-1966
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Siedziba Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Ryńsk (powiat wąbrzeski) Wąbrzeźno 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe Wydz. Paszportów RUSW w Wąbrzeźnie/WUSW w Toruniu z 1990 r. Akta o sygn. IPN By 297/723 (EATO 205951/Wą).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Gd 323/09 zarządzenie z dnia 22.12.2009 r. dotyczące Władysława Łukasika – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.