Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek
Nazwisko: Jurek
Miejsce urodzenia: Gorzów Wielkopolski
Data urodzenia: 28-06-1960
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS), a od 22.12.1977 Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Nonet" (nr rejestracyjny 26237) prowadzonej od 17.12.1977 do 2.03.1983 przez Wydz. III KWMO w Poznaniu. Sprawa dotyczyła działalności „grupy antysocjalistycznej” w środowisku młodzieżowym, Studenckiego Komitetu Solidarności na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Teatru 8 Dnia. Wymieniony w materiałach z powodu kontaktów z osobami rozpracowywanymi w tej sprawie. Akta o sygn. IPN Po 08/1296 (11004/II), IPN Po 0186/588 (767/2) mikrofilm.
Wymieniony w aktach kontrolnych śledztwa prowadzonego w latach 1977-1980 przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku w sprawie sporządzania i przechowywania wydawnictw o charakterze „antypaństwowym”. Akta o sygn. IPN Gd 013/136 (8551/III) t. 5, 12.
Wymieniony w aktach postępowania Prokuratury Rejonowej w Gdańsku w sprawie redagowania i kolportowania w Trójmieście publikacji bezdebitowych oraz przesyłania za granicę pism „zawierających fałszywe wiadomości dotyczące PRL” w latach 1978-1980. IPN Gd 286/1 (4 Ds. 60/78) t. 1, IPN Gd 286/2 (4 Ds. 60/78, 4 Ds. 46/80) t. 3.
Zarejestrowany 26.02.1979 przez Wydz. III KWMO w Poznaniu pod nr. 27726 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS), a od 27.07.1981 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Gemini”. Objęty rozpracowaniem z racji wspierania „osób prowadzących wrogą działalność polityczną". Sprawa zakończona 4.03.1985 „z powodu zaniechania wrogiej działalności”. Dalsza kontrola operacyjna miała być prowadzona poprzez SOR krypt. „Sabat”. Materiały sprawy złożono 25.11.1985 w archiwum Wydz. „C” WUSW w Poznaniu pod sygn. 11763/II. Dnia 29.04.1986 zostały zmikrofilmowane pod sygn. 24/2. Karta E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydziału „C” WUSW w Poznaniu. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW. Karty koordynacyjne Wydz. „C” KWMO w Poznaniu (IPN Po 06/214/37). Karty koordynacyjne. Korespondencja za rok 1983 Wydz. „C” WUSW Poznań (IPN Po 06/232/74). Dziennik rejestracyjny WUSW w Poznaniu, poz. 27726, dziennik archiwalny działu II WUSW w Poznaniu, poz. 11763, dziennik materiałów przekazywanych do archiwum 1976-1990 WUSW w Poznaniu, poz. 347/85. Wydruk z bazy danych ZSKO. Akta o sygn. IPN Po 08/2398 (11763/II), mikrofilm o sygn. IPN Po 0186/18 (24/2).
Występuje w aktach SOR krypt. „Wasale” (nr rejestracyjny 50269) prowadzonej od 6.09.1977 do 10.12.1987 przez Wydz. III Dep. III MSW. Rozpracowanie dotyczyło Studenckich Komitetów Solidarności. Wymieniony w meldunku operacyjnym nr 103 z 7.08.1979. Odnotowano jego zatrzymania na 48 godzin w dniach 26-28.07.1979 dokonano w ramach akcji uniemożliwienia odbycia zjazdu założycielskiego "Ruchu Młodych" w Hucie Kalnej koło Stargardu Szczecińskiego. Meldunek opublikowany w publikacji "Kryptonim «Wasale». Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977-1980", opr. Ł. Kamiński i G. Waligóra, Warszawa 2014, s. 407-412. Akta o sygn. IPN BU 0222/701 (54100/II) t. 5.
Występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Arka” (nr rejestracyjny 56436) prowadzonej w latach 1979-1988 przez Wydz. III, V i II Dep. III MSW. Rozpracowanie dotyczyło działalności Ruchu Młodej Polski. Akta o sygn. IPN BU 0716/217, t. 1-3. Kopię akt o sygn. IPN BU 0716/217, t. 1-3 stanowią akta o sygn. IPN Gd 340/1.
Występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Fiszbin” (nr rejestracyjny 30435) prowadzonej od 21.10.1980 do 31.10.1984 przez Wydz. III KWMO/WUSW w Poznaniu. Sprawdzeniem objęto Katolicki Związek Akademicki Pro Patria przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Karta E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. „C” WUSW w Poznaniu. Dziennik rejestracyjny WUSW w Poznaniu, poz. 30435, dziennik archiwalny działu II WUSW w Poznaniu, poz. 11379, dziennik materiałów przekazywanych do archiwum 1976-1990 WUSW w Poznaniu, poz. 188/84. Akta o sygn. IPN Po 08/1474 (11379/II), mikrofilm o sygn. IPN Po 0186/302 (400/2).
Występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Syndykat” (nr rejestracyjny 31094) prowadzonej od marca 1981 do lipca 1983 przez Wydz. III KWMO w Poznaniu. Sprawa dotyczyła powołania Międzyuczelnianego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonanie/Międzyuczelnianego Studenckiego Komitetu Obrony Więźniów Politycznych przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Marek Jurek jest wymieniony jako pierwszy przewodniczący oraz członek zarządu NZS na UAM. Mikrofilm o sygn. IPN Po 0186/528 (694/2).
Wymieniony jako pierwszy przewodniczący Międzyuczelnianego Komitetu Obrony Więźniów Politycznych i działacz Ruchu Młodej Polski w piśmie zastępcy naczelnika Wydz. III KWMO w Poznaniu z 16.07.1981 do Dep. III MSW. Akta o sygn. IPN BU 0222/747 (54236/II).
Występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Niewinni” (nr rejestracyjny 30514) prowadzonej od 10.11.1981 do 15.12.1982 przez Wydz. III KWMO w Poznaniu. Sprawa dotyczyła „wrogiej działalności w ramach NZS i NSZZ «Solidarność»”. Akta o sygn. IPN Po 08/1272/1 (10953/II), mikrofilm o sygn. IPN Po 0186/624 (816/2).
Występuje w aktach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Atrapa” (nr rejestracyjny 32318) prowadzonego od 11.01.1982 do 20.02.1983 przez Wydz. II KWMO w Poznaniu. Sprawa dotyczyła byłego działacza NZS. Akta o sygn. IPN Po 08/1280 (10976/II), mikrofilm o sygn. IPN Po 0120/92 (795/2). Kopia "Streszczenia Kwestionariusza Ewidencyjnego "Atrapa" z 02.02.1983 znajduje się także w "Materiałach bazowych 1974-1990 do sprawy obiektowej "Odra" zarejestrowanej przez Wydział II KWMO w Poznaniu pod numerem 12274 (IPN Po 06/297/3, s.79).
Wymieniony w piśmie naczelnika Wydz. III KWMO w Poznaniu z 14.04.1983 do Wydz. VIII Dep. III MSW w sprawie operacyjnego „zabezpieczenia” uroczystości pierwszomajowych i wizyty papieża Jana Pawła II w Polsce w czerwcu 1983. Marek Jurek występuje jako jedna z osób, która ma być prewencyjnie zatrzymana. Akta o sygn. IPN BU 0236/263 (2325/IV/2).
Zatrzymany 29.04.1983 na 48 godzin przez Wydz. Śledczy KWMO w Poznaniu w ramach akcji "KLON-II". Karta E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydziału "C" WUSW w Poznaniu.
Wymieniony w aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Historyk” (nr rejestracyjny 8232) prowadzonej od 3.01.1985 do 5.01.1987 przez Wydz. III WUSW w Lesznie. Sprawa dotyczyła „działalności antypaństwowej naruszającej porządek prawno-publiczny”. Mikrofilm o sygn. IPN Po 0120/92 (795/2).
Zarejestrowany 28.03.1985 przez Wydz. III WUSW w Poznaniu pod nr. 37796 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Sabat” (prowadzonej od 24.10.1979 pod nr. 28663). Rozpracowanie dotyczyło działaczy Ruchu Młodej Polski. Sprawa zakończona 15.07.1988 „z powodu zaniechania nielegalnych form działalności”. Materiały sprawy złożone 23.08.1988 w archiwum Wydz. „C” WUSW w Poznaniu pod sygn. 12520/II, zostały zmikrofilmowane pod sygn. 12520/2. Karta E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. „C” WUSW w Poznaniu. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW. Dziennik rejestracyjny WUSW w Poznaniu, poz. 28663 i 37796, dziennik archiwalny działu II WUSW w Poznaniu, poz. 12520, dziennik materiałów przekazywanych do archiwum 1976-1990 WUSW w Poznaniu, poz. 165/88. Zapis w elektronicznej bazie danych ZSKO. Akta o sygn. IPN Po 08/2401 (12520/II), IPN Po 06/215/4, mikrofilm o sygn. IPN Po 0187/518 (12520/2).
Objęty zastrzeżeniem wyjazdów do wszystkich krajów świata od 1.11.1985 do 30.11.1987 na wniosek Wydz. III WUSW w Poznaniu, przedłużonym do listopada 1989. Zakaz wyjazdów zagranicznych uzasadniony działalnością „antypaństwową, naruszającą porządek prawno-publiczny”. Karta EO-4-A/77 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" WUSW w Poznaniu. Karta Pz-35 z kartoteki Biura Paszportów MSW.
Akta paszportowe. Karta Pz-35 z kartoteki Biura Paszportów MSW. Akta o sygn. IPN Sz 470/26378 (EAGO 026378).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie XVIII Wydział Karny z dnia 17.05.2010 r. w sprawie o sygn. XVIII K 139/10 stwierdzające, że  Marek Jurek jako kandydat na Prezydenta RP złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

Zarządzenie prokuratora IPN z dnia 13.05.2010 r. w sprawie o sygn. Ppl Wa 271/10 dotyczące Marka Jurka: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

.