Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Jan
Nazwisko: Lasek
Miejsce urodzenia: Świesielice
Data urodzenia: 24-05-1932
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:

Członek PZPR od 1961r.
Członek Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” (1945 – 1948) i Związku Młodzieży Polskiej (1948 – 1954); pełnił funkcje przewodniczącego koła szkolnego i wiejskiego ZMP, w okresie 1.11.1950 – 20.10.1953 (12.1951 – 12.1954) był instruktorem organizacyjnym Zarządu Powiatowego ZMP w Biskupicach. Członek Armii Ludowej (02.1944 – 01.1945) i Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (od 28.04.1969).
Poza aparatem partyjnym zajmował następujące stanowiska:
1) 1.05.1954 – 31.07.1956 (względnie w okresie 15.11.1953 – 10.05.1956 – rozbieżne dane) inspektor podatków wiejskich, Wydział Finansowy PPRN w Jaworze,
2) 1.03.1957 – 31.05.1958 (względnie od 25.10.1956) kierownika zaopatrzenia Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Lipsku,
3) 1.06.1958 – 05.1961 referenta administracyjnego Prezydium Gromaszkiej Rady Narodowej w Tymienicy,
4) 1.06.1961 – 30.03.1965 sekretarza gromadzkiego PGRN w Tymienicy,
5) 10.04.1965 – 14.05.1971 kierownika ogólnego Spółdzielni Usługowo-Wytwórczej Kółek Rolniczych w Ciepielowie,
6) 15.06.1971 – 31.03.1973 wiceprezesa Gminnej Spółdzielni „SCh” w Lipsku.
Radny rad narodowych: przewodniczący GRN, radny PRN (od 1969).
Wykształcenie:
1) niepełne średnie, 2 klasy Liceum Pedagogicznego w Solcu,
2) technik rolnik, Korespondencyjne Technikum Rolnicze w Zwoleniu.
W PZPR pełnił funkcje: członka Komitetu ds. Rolnych (10.1966 – 02.1970), członka KP (1969 – 1970), członka Egzekutywy POP (10.1972 – 03.1973), członka PKKP (od 06.1973), II Sekretarza KG, I Sekretarza KMG w Przysusze (brak bliższych danych).
Występujące w źródłach rozbieżności dotyczące przebiegu kariery partyjnej odnoszą się do pełnienia funkcji I Sekretarza KG PZPR w Ciepielowie, podawana jest też data 1.03.1974.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
I Sekretarz Komitet Gromadzki Tymienica PZPR 11-1961 02-1964 APR, KW PZPR Radom, 24978
Sekretarz Rolny Komitet Gromadzki Ciepielów PZPR 10-1968 06-1971 APR, KW PZPR Radom, 24978
I Sekretarz Komitet Gminny Ciepielów PZPR 01-04-1973 APR, KW PZPR Radom, 24978
Członek Komitet Wojewódzki Radom PZPR 16-01-1980 15-06-1981 APR, KW PZPR Radom, 17
Kierownik Biuro Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Komitet Wojewódzki Radom PZPR 04-1982 10-1986 APR, KW PZPR Radom, 2215-2233
Przewodniczący Wojewódzka Komisja Rewizyjna Radom PZPR 25-01-1984 13-10-1986 APR, KW PZPR Radom, 26, 24978
Wiceprzewodniczący Wojewódzka Komisja Kontrolno-Rweizyjna Radom PZPR 13-10-1986 APR, KW PZPR Radom, 29
Kierownik Biuro Wojewódzkiej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej Komitet Wojewódzki Radom PZPR 11-1986 05-1987 APR, KW PZPR Radom, 2233-2235