Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Zawirski
Miejsce urodzenia: Brody
Data urodzenia: 02-12-1933
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze Sprawa przeciwko opozycyjnym działaczom Tarnowskiej TKK NSZZ "Solidarność". Prowadzona przez Prokuraturę Rejonową w Tarnowie [1 Ds.- 1580/83] z art. 278 par. 1 kk dot. udziału w nielegalnej organizacji. Umorzono na mocy amnestii. IPN Kr 0171/139 t.12 (140/III)
Akta prokuratorskie Sprawa przeciwko opozycyjnym działaczom Tarnowskiej TKK NSZZ "Solidarność". IPN Kr 6/15; IPN Kr 6/6- 6/13
Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Kwestionariusz ewidencyjny prowadzony na Władysława Zawirskiego. Kontrola operacyjna figuranta działającego w nielegalnych strukturach "Solidarności". Akta o sygn. 1286/II zniszczono 09.12.1989 r. - wpis napodstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Działalność Władysława Zawirskiego (zarejstr. do nr TA 7581) w nielegalnej grupie opozycyjnej. Sprawę przekazano do prokuratury, a następnie umorzono na mocy amnestii. Akta 1166/II zniszczono w 1990 r. Akta 1166/II zniszczono. Informacja na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych