Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-02-2020 08:39

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Karol
Nazwisko: Łysiak
Miejsce urodzenia: Jaszczów
Data urodzenia: 13-08-1945
Imię ojca: Robert
Imię matki: Aurelia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Osoba zastrzeżona [OZ] Brak możliwości ustalenia powodów zastrzeżenia. 28.02.1979 materiały, z powodu rezygnacji jednostki, włączono do SO krypt. "Filia" o nr. rej. 8522, dot. działalności Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego w Opolu, prowadzonej w okresie 25.10.1967-28.11.1989 przez Wydz. IV KWMO/WUSW Opole. W zachowanym mikrofilmie SO "Filia" o sygn. IPN Wr 067/57 (226/4 mkf) brak dokumentów dot. J. Łysiaka. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w materiałach dot. gdańskiej "Solidarności" jako delegat I Zjazdu NSZZ. IPN Gd 033/166 (185/IV) t.19-22, 24, 25, 27.
Osoba zastrzeżona [OZ]/Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Brak możliwości ustalenia powodów zastrzeżenia. 29.07.1982 zmieniono kategorię rejestracji na KE. Dot. kontroli operacyjnej byłego aktywnego działacza NSZZ "Solidarność" zwolnionego z internowania. IPN Wr 065/1286 (12510/2)
Akta internowanego Internowany w okresie 13.12.1981-24.07.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Nysie z powodu prowadzenia działalności politycznej "wymierzonej przeciwko podstawowym zasadom ustroju socjalistycznego w PRL". IPN Wr 30/1066 (375/82)
Teczka OZI W teczce znajdują się doniesienia dot. J. Łysiaka. IPN Wr 0010/3508 (18508/I) t. 2